Genel Bilgiler


Uzay Bilimleri ve Teknologileri Bölümü Uzay Fiziği, Uzaktan Algılama ve Uzay Teknolojileri Anabilim Dallarından oluşmaktadır.

Uzay Fiziği, Uzaktan Algılama ve Uzay Teknolojileri alanlarında temel bilgi ve becerileri aktarmak, bu bilgi ve becerileri kullanabilen uzmanlar yetiştirmek, problem çözebilen, yeni fikirler üretebilen, uygulayabilen, uluslararası düzeyde donanımlı insan gücünü ülkemize kazandırmaktır.

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümünün vizyonu mevcut bilimsel bilgiyi kullanan yalın uzay uygulamalarının ötesinde, temelde bilimsel bilgiyi sonuçta uzay araştırmalarını daha ileri götürmeyi hedefleyen eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle bilgi üretimini ve uygulamalarını öne çıkarmaktır.

Öğrenci Profili
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim
Koordinatörler

Eksik Alan : Uygun yeterlilik bulunamamıştır.


Eksik Alan : Mezun olanların çalışma alanları bulunamadı.


Eksik Alan : Programa ait akademik kadro bulunamamıştır.