Genel Bilgiler


Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1998 Eylül ayında 33 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Kuruluş aşamasında, İnşaat Mühendisliği eğitimi alanında dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler göz önünde bulundurularak çağdaş bir ders planı oluşturulması amaçlanmıştır. Yabancı dilin, özellikle İngilizcenin bilim, teknoloji ve iş dünyasındaki önemi göz önünde bulundurularak 2000-2001 eğitim-öğretim yılında isteğe bağlı İngilizce eğitime başlanmıştır. Bölümümüzü seçen öğrenciler isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık sınıfı okuyabilmektedir. İnşaat Mühendisliği bölümü gerek öğretim elemanları ve gerekse eğitim programı olarak, öğrencilerin teorik temel bilgileri özümsemiş, kendi kendine öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip, gözlem yapabilen, neden-sonuç ilişkisini sorgulayan, analitik düşünen, yaratıcı çözümler üreten, kendi alanı ilgili konularda sorumluluk bilinciyle kararlar alabilen, mühendislik etiğine saygılı, güvenilir, iletişim yetenekleri gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, insanlarla diyaloga açık, empati yeteneğine sahip mezunlar olarak yetişmelerini amaçlamaktadır.

Bölümümüzün doktora programı misyonu; İnşaat Mühendisliği alanında nitelikli araştırmacılar ve kapsamlı bilgi ve beceriye sahip bilim insanları yetiştirmektir.

Bölümümüzün doktora programı vizyonu; eğitim-öğretim kalitesiyle ulusal ve uluslararası düzeyde öncü ve saygın bir bölüm olmaktır.

• Temel Mühendislik bilgilerini üst düzeyde öğretmek, • İnşaat Mühendisliği alanında kullanılan yöntem ve yazılımları ileri düzeyde öğretmek, • Öğrencilerin mesleki uzmanlıklarını pekiştirmek, • Öğrencilerin tasarım, planlama, uygulama ve yönetim becerisini arttırmak, • Öğrencilerin modelleme, raporlama ve sözlü sunum yapma becerisini arttırmak, • Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma; bu süreci yönetme özelliği kazandırmak, • Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme özelliği kazandırmak, • Çalışma çıktılarını yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunmaya teşvik etmek.

Bölümümüzde uygulanan doktora programı; toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışması raporundan oluşmaktadır. Doktora programını tamamlama süresi; en az altı, en fazla sekiz yarıyıldır.

Erasmus programı kapsamında, Bölümümüzün Polonya Lublin Üniversitesi ve İtalya Katanya Üniversitesi ile lisansüstü düzeyde ikili anlaşması bulunmakta olup, karşılıklı öğrenci değişimi yapılmaktadır.

Bölümümüze ait 4 adet ve toplam 2000 m2 alana sahip araştırma ve uygulama laboratuvarı bulunmaktadır.

Öğrenci Profili
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim

Eksik Alan : Koordinatörlük listesi bulunamadı.
Eksik Alan : Programa ait akademik kadro bulunamamıştır.