Genel Bilgiler


Ana Bilim dalımız Eğitim Öğretim hayatına 2009/2010 Eğitim Öğretim Yılında başlamıştır. Ana Bilim Dalımıza her yıl yaklaşık 80 öğrenci alınmaktadır. Ana Bilim Dalımız lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Fen Bilgisi Öğretmeni unvanı alarak mezun olurlar. Mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak çalışabildikleri gibi, özel okul ve özel eğitim kurumlarında çalışabilmektedir. Ana Bilim Dalımızda bilimsel çalışmalar yoğun olarak yapılmaktadır. Bu bilimsel çalışmaların Fen Bilgisi Eğitimi üzerine olmakla beraber Ana Bilim Dalımızda Fizik, Kimya ve Biyoloji uzmanlık alanlarına sahip öğretim elamanları bulunması nedeniyle adı geçen bilim dallarında da bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. Programı tamamlayan mezunlara Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.

Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı problem çözme yeteneğine sahip, proje üretebilen, Atatürk İlke ve İnkılâplarına sahip çıkan, kamu yararını her zaman önde tutan, diğer bilimlerle disiplinler arası çalışmalar yürütebilen, evrensel değerleri savunan, sorgulayan, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan öğrenciler yetiştirmeyi ve bilimsel üretkenliği kendisine görev edinmiştir.

Fen Bilgisi Eğitimi alanında öğretim elemanlarının ülkemizde ve dünya çapında bilimsel çalışmalar yürütülebilmesi ve Ana Bilim Dalı mezunlarını yeterli mesleki bilgilerle donatılmış, entelektüel, uluslar arası düzeyde bilgilere sahip öğretmenler yetiştirmektir.

Bölümümüzün amacı, problem çözme yeteneğine sahip, proje üretebilen, Atatürk İlke ve İnkılâplarına sahip çıkan, kamu yararını her zaman önde tutan, diğer bilimlerle disiplinler arası çalışmalar yürütebilen, evrensel değerleri savunan, sorgulayan, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan öğrenciler yetiştirmeyi ve bilimsel üretkenliği kendisine görev edinmiştir.

Programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Fen Bilgisi Eğitimi Bölümünün, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır. Kullanılan Eğitim-ÖğretimYöntemlerinden Örnekler Ders & Sınıf İçi Etkinlikler, Laboratuvar çalışmaları, Deneysel Etkinlikler, Grup Çalışmas,ı Okuma, Ödev Proje Hazırlama, Seminer, Uygulama, Sosyal Faaliyet, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması .

Fen Bilgisi Eğitimi Programına yapılan yatay geçiş başvuruları “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre değerlendirilmektedir. Yurt İçi üniversitelerden geçişler için; 1. Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır. 2. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 3. Öğrencilerin devam ettikleri bütün derslerde başarılı olmaları, genel not ortalamalarının en az 100 üzerinden 60 veya eşdeğer (4 üzerinden 2) olması şarttır.

Bölümümüzde derslerin içeriğine bağlı olarak kullanılabilecek gerekli fiziki ve teknik altyapı mevcuttur.

Öğrenci Profili
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim

Eksik Alan : Koordinatörlük listesi bulunamadı.
Eksik Alan : Programa ait akademik kadro bulunamamıştır.