Genel Bilgiler


Müzik Bölümü, 2002-2003 öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Yeni olmasına karşın esnek, gelişmeye açık programı aracılığıyla ve yönetim desteğiyle kısa sürede hızla yol almıştır. Bölüm; Antalya’nın zengin müzik altyapısını oluşturan senfoni orkestrası, opera - balesi, (Aspendos) festivali, pek çok gönüllü - sivil müzik toplulukları, kültür sanat kuruluşları, yaygın özel müzik dershanelerinin yaratmış olduğu eşine az rastlanır zengin kültürel ortamda, müziksel kimliği yitirmeden dünya ile bütünleşmeyi hedeflemektedir. Bölümde çağdaş eğitim, sanat, müzik anlayışından yola çıkılarak bütün müzik türlerine açık, geleneksel ile çağdaş anlayışı birleştirebilen, öğrencinin ilgisine yanıt verebilecek ve gelişmelere uyum sağlayabilecek esnek bir program oluşturulmuştur. Bölüm mezunları, özel kamu ve kuruluşlarında alanlarına göre müzisyen olarak görev alabilirler.

1. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerileri gelişmiş, müzikte kuram ve uygulamada yetkin, ulusal ve uluslararası kültür, sanat ve müzik konularında fikir sahibi müzik insanları yetiştirerek, başta Antalya olmak üzere ulusal ve uluslararası müzik yaşamına katkıda bulunmak, 2. Öğrenci merkezli eğitim anlayışı, yeniliklere ve gelişmeye açık program felsefesi ve dinamik kadrosuyla öğrencinin potansiyelini en üst noktaya taşımak, 3. Öğretim elemanları ve öğrencilerin yürüttükleri sanatsal/bilimsel çalışmalar ile müzik alanyazınına katkıda bulunmaktır.

1. Verdiği lisans ve lisansüstü eğitimiyle ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, öğrenciler ve paydaşları tarafından tercih edilen bir bölüm olmak, 2. Ulusal ve uluslararası düzeyde sanatsal/bilimsel çalışmalar üretmek, 3. Kültür/sanat ve eğitim alanındaki ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla daha aktif ilişkiler kurmak, 4. Erasmus/Hayatboyu Öğrenme ve Farabi Programları çevresinde ulusal ve uluslararası paydaş sayısını arttırmaktır.

Müzik Bölümü, vizyonu geniş, eleştirel düşünme becerisine sahip, müziği kuramda ve uygulamada bilen ve uygulayan, müzik teknolojilerini takip eden müzik insanları yetiştirmeyi amaçlar.

Müzik Bölümü, öğrenci merkezli anlayışıyla tüm öğrencilerini yetenek ve ilgi alanlarına yönlendirecek tedbirleri alır. Bu doğrultuda, danışmanlık hizmeti veren öğretim elemanları öğrencilerini yakından takip eder ve gerekli yönlendirmeleri yaparlar. İlk dört yarıyıl boyunca müzikle ilgili temel kuramsal ve uygulama derslerini alan öğrenciler beşinci yarıyıldan itibaren ilgi ve yeteneklerine göre seçtikleri asıl dallarla (çalgı, şarkıcılık, popüler müzik ve müzik bilimi) uzmanlaşma sürecine başlarlar.

Müzik Bölümü, Erasmus ve Hayatboyu Öğrenme Programları kapsamında işbirliği içinde bulunduğu diğer birimlerle öğrenci ve öğretim elemanı değişimine açıktır. Erasmus Programı kapsamında 2006 yılından bu yana çok sayıda öğrenci kabul etmiş ve 3 öğrenciyi yurt dışına göndermiştir.

Müzik Bölümü gerekli alt yapısını her geçen yıl geliştirmeye çalışmaktadır. Halen, 2 büyük derslik, 15 küçük derslik ve 1 adet pop stüdyosu ile eğitim vermektedir.

Öğrenci Profili
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim
KoordinatörlerEksik Alan : Programa ait akademik kadro bulunamamıştır.