Genel Bilgiler


Sinema – TV Bölümü, 2003 - 2004 eğitim öğretim yılında öğretime başlamıştır. Bölüme Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin düzenlediği merkezi sınavla öğrenci alınmaktadır. Sinema ve televizyon alanında donanımlı, temel sanatsal ve mesleki prensipler açısından duyarlı ve kendisini yenilemeye açık araştırmacılar, yazarlar, görüntü yönetmenleri ve yönetmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Sanat beğenisi ve estetik duygusu gelişmiş, eleştirel ve sorgulayan bir bakış açısına sahip, özgün fikirler geliştirip savunabilen, alanıyla ilgili evrensel düzeydeki gelişmeleri takip eden, kendini yenilemeye açık, bireysel ve kolektif çalışma konusunda istekli ve başarılı öğrenciler yetiştirmek.

Edindiği bilgi ve becerileri hayata bir değer olarak katabilen; sanatsal, toplumsal, kültürel duyarlılığa sahip, doğaya ve insana saygılı, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek; ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenleyerek sinema ve kent kültürüne katkıda bulunmak.

Sinema alanında kuramsal ve teknik bilgiye sahip, teknoloji ve estetiği bir arada kullanabilen, sanat, sinema ve televizyon alanında dünyayı ve güncel gelişmeleri takip eden, mesleki prensiplere bağlı, senaryo yazarı, kameraman, kurgu elemanı, görüntü yönetmeni ve yönetmen gibi pozisyonlarda üretim yapabilecek yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Bölümün adı Sinema-Tv olmasına rağmen derslerin çoğunluğu sinema teorisi ve uygulaması üzerinedir. Televizyonla ilgili dersler ise seçmelidir. Dört yıllık örgün eğitim teorik ve pratik ders ağırlığının eşitlenmesi esasına göre kurgulanmıştır.

Merkezi öğrenci seçme sınavı ile öğrenci alan bölüm bu nedenle Güzel Sanatlar Fakültesinin diğer bölümleri ile bölümler arası geçişe olanak tanımamaktadır.

Üç kamera, iki tripot, bir kurgu bilgisayarı, bir adet profesyonel ışık seti vardır.

Öğrenci Profili
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim
KoordinatörlerEksik Alan : Programa ait akademik kadro bulunamamıştır.