Genel Bilgiler


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nün, 20.4.1993 tarih ve B.30.2.AKD.0.70.71.00/2322- 2471 sayılı İlgili yazı ile Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Güzel Sanatlar, Alanya Reisoğlu Hukuk, İlahiyat, Burdur Veteriner Fakültesi bünyesinde bölüm, anabilim ve anasanat dalları açılması istenmiş, Yürütme Kurulu’nun 14.7.1993 tarihli toplantısında; Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlı Resim, Heykel, Seramik, Grafik, Sahne Dekorları ve Kostümü, Sinema- TV, Fotoğraf ve Müzik Bilimleri, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü ve Eski Yazı Anasanat Dalı, Tezhip Anasanat Dalı, Cilt Anasanat Dalı, Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı, Halı,Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalları’nın açılması, 2547 sayılı Kanun’un 2880 Sayılı kanunla değişik 7/ d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 27.06.2005 tarihinde, Öznur Aydın Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nün kurulması amacıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Halı, Kilim, Eski Kumaş Anasanat Dalından Yrd. Doç. olarak atanmıştır. 20.09.2007 tarihinde Prof. Dr. Bekir Deniz Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nün kurulması amacıyla, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Prof. Dr. olarak atanmıştır. 21.09.2007 tarihinde Prof. Dr. Bekir Deniz Geleneksel Türk El Sanatları Bölüm Başkanlığı ile “Eski Yazı Anasanat Dalı, Tezhip Anasanat Dalı, Cilt Anasanat Dalı ile Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı “ Başkanlığına, Yrd. Doç. Öznur Aydın Geleneksel Türk El Sanatları Bölüm Başkan Yardımcılığına ve Halı, Kilim, Eski Kumaş desenleri Ana Sanat Dalı Başkanlığına atanmıştır.15/04/2010 tarihinde Yrd.Doç.Dr.Ömer Zaimoğlu Geleneksel Türk El Sanatları Bölüm öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır.2011 yılında Öğretim görevlisi Mehmet Ali Eroğlu’da Geleneksel Türk El Sanatları Bölümünde göreve başlamıştır.

Her biri birer kültür ürünü olup halı, kilim ve yöresel kumaşı Geleneksel Türk El Sanatları’nın bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanarak yaşatıp, korumak ve tüm dünyaya duyurmak bölümün amacıdır. Geçmişten esinlenerek yeni ürünler tasarlayan bölümümüzde; alan araştırmaları yapılır, bu araştırmalardan elde edilen verilere dayanılarak, günümüz teknolojisinden yararlanmak ve toplumun ihtiyacı olan ayrıca ekonomiye katkı sağlayacak yeni tasarımlarla üretim yapılır. Fakültemiz de yapılacak olan uluslar arası seminer, sempozyum ve kongrelerle Türk Halı-Kilim ve Eski kumaşlarının tüm dünyada tanınması amaçlanmaktadır.

Geleneksel El Sanatlarına, kültürüne sahip çıkan, kültürel değerlerimizi yeniden topluma kazandıracak, bir yandan da turizme katkıda bulunmak adına, geleneğini bozmadan, eskiye bakarak, günümüz teknolojilerinden de yararlanarak, yeni tasarımlar yapan bilinçli nesiller yetiştirmek.

Güzel Sanatlar alanında, akademik anlayışa sahip, nitelikli, bilim insanı yetiştirmek, Türk insanının geçmişten beri bildiği halı, kilim ve kumaş dokumacılığı alanında çalışmalar yapmak, Türk ekonomisine katkıda bulunacak bir istihdam alanı oluşturmak

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim öğretim veren 8 bölümünde lisans programı yürütülmektedir. Önerilen program diğer bölümlere akademik kadro ve havuz seçmeli derslerle zenginlik getirecektir. Özellikle İç Mimari ve Çevre Tasarımı, Seramik, Fotoğraf, Sinema ve Grafik bölümlerine katkıda bulunacaktır.

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim öğretim veren bölümünde lisans programı yürütülmektedir. Özellikle Resim, Heykel, İç Mimari ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Seramik, Fotoğraf, Geleneksel Türk El Sanatları,Müzik, Sinema ve Grafik bölümleri ile Bologna seçmeli dersler kapsamında farklı bölümlerle bilgi, beceri ve iletişim sağlanırken bölüm yeterlilikleri incelenerek Resim ve Seramik bölümleri ile Yan dal programları ve yatay geçişleri sağlanmaktadır.

Bölüm lisans örgün eğitim programının sağlıklı yürütüle bilmesi için en az 4 adet sınıf,3 adet laboratuar ve 2 adet ortak dersliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Toplam 600 m2’lik derslik atölye ve arşiv için ayrılan alana ihtiyaç duyulmaktadır. Bölümün mevcut 3 adet sınıf,1 adet bilgisayar laboratuarı ile 2 adet doğal boya ve iplik analiz laboratuarı bulunmaktadır. Seçmeli derslerden baskı ve keçe dersinin uygulamalarının yapıldığı bir atölye bulunmaktadır. Sınıf ve atölyelerin tamamında 45 adet çizim masası, sandalye ve tabure, sınıflarda 3 adet bilgisayar kasası ve 2 monitör, 3 adet izdüşümü (projeksiyon)ve izdüşümü perdesi ve bilgisayar ötelyesinde 15 adet bilgisayar kasası, monitör ve baskı makinesi vardır. Bölüm öğretim üyelerine ait 4 adet ofis bilgisayarı ,3 adet yazıcı, bulunmaktadır. Baskı atölyesinde 2 adet hareketli baskı masası ile 2.ve3. Sınıflarımız da 3 adet ışıklı masa bulunmaktadır. Öğretim üyelerinin kaynak kitap olarak kullanılacağı kişisel kütüphanelerinde toplam kitap sayısı 1500’dür. Bölüm kütüphanesinde 100 civarında uzmanlık alan kitabı bulunmaktadır. Toplam kitap sayısı 1600 civarındadır.2012.01.0300.002 numaralı ’’Bilgisayar Destekli Halı Tasarım Laboratuarı’’Güdümsüz alt yapı projesi ile bölümümüze kazandırılmıştır. BAB Projesi ile Doğal Boyalarla ilgili yüksek lisans tez projesi kapsamında doğal boya laboratuarının alt yapısına HT numune boyama makinesi, manüel sürtünme haslık test cihazı, Termometre ve ph ölçer, hassas terazi kazandırılmıştır. Bölümümüzde 2 adet armürlü, 10 adet masa tipi dokuma makınası Dokuma Atölyesinde kullanılmaktadır.Keçe ve baskı uygulamaları ile çini çalışmalarının yapıldığı Uygulama Atölyesi bulunmaktadır.

Öğrenci Profili
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim
KoordinatörlerEksik Alan : Programa ait akademik kadro bulunamamıştır.