Genel Bilgiler


1999 - 2000 eğitim öğretim döneminde öğretime başlayan Bölüm; dört yıllık sanat eğitimi süresince yaratıcı, araştırmacı, gözlemci, sanatsal yorum ve düşünceleri sezebilen özgün anlatım dili olan, sanatın genel fonksiyonu içinde ülkemizin resim sanatı alanında gereksinim duyduğu elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla eğitim süresince; Desen, Temel Sanat Eğitimi gibi derslerin yanı sıra genel kültür dersleri, ağırlıklı olarak da ana sanat dalına yönelik olarak geleneksel resim teknikleri, özgün baskı, modelaj, seramik, heykel, mozaik, fresk atölyelerinde çalışmalar yapılarak, doğada ve Antalya’nın sahip olduğu arkeolojik alanlarda farklı malzeme ve tekniklerle gerçekleştirilen çağdaş yaklaşımlara yer verilir.

Resim bölümü olarak misyonumuz çağdaş estetik anlayış doğrultusunda yaratıcı kişiliğe sahip sanatsal, kültürel ve bilimsel gelişimlere açık, kendine güvenen, katılımcı, kendini sorgulayan, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerileri gelişmiş, sanatsal araştırma ve uygulamada yetkin, ulusal ve uluslararası kültür ve sanat konularında fikir sahibi, sanatın uygulama ve kuramsal boyutları konularında yetkin bireyleri lisans eğitim programları aracılığıyla yetiştirmektir.

Resim Bölümümüzün vizyonu öğrenci merkezli eğitim anlayışı, yeniliklere ve gelişmeye açık program felsefesi ve dinamik kadrosuyla öğrencinin potansiyelini en üst noktaya taşıyan, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, bulunduğu Antalya kentinin tarihsel, sanatsal ve kültürel derinliklerini yorumlayarak yüksek sanat eğitimi bağlamında model bir eğitim kurumu olmaktır.

Kendi sanatsal deneyimlerini yaratmaya yönelik bilgi ve deneyimler kazandıran ve özgün çalışmalar yapabilen sanatçı adayları yetiştirmektir.

Öğrencilerin bilgi ve becerilerine temel olabilecek kuramsal derslerin yanı sıra Resim Atölye, Desen, Özgün Baskı, Güncel sanat ve seçmeli atölye dersleri vardır.

(1) Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilir. Bu öğrencilerde önceki tüm öğrenim faaliyetlerini başarmış olma şartı aranır. (2) Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerin; öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının/program danışmanının önerisiyle ilgili yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir. (3) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllarda; akademik takvime uygun olarak, kendi kurumuna ait öğrenci katkı tutarını ödemek ve kayıt yenilemek zorundadır. (4) Bu Yönetmeliğin 32 nci ve 33 üncü maddelerinde yer alan başarı katsayıları ve işaretler dikkate alınarak, öğrencinin başarılı ve/veya başarısız olduğu faaliyetlere ait notların dönüşümü gerçekleştirilir; bu not ve işaretler kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetlere ait olarak not döküm belgesinde gösterilir. (5) Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarısız olduğu faaliyetlere karşılık olan, kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetlerden de başarısız olmuş sayılır. (6) Öğrencinin anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

Bölümümüz de 6 adet Resim Atölyesi, 2 adet Baskı Atölyesi, 1 adet Desen Atölyesi, 1 adet Temel Sanat Atölyesi bulunmaktadır. Atölyelerimiz yeterli teknik donanıma sahiptir.

Öğrenci Profili
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim

Eksik Alan : Koordinatörlük listesi bulunamadı.
Eksik Alan : Programa ait akademik kadro bulunamamıştır.