Genel Bilgiler


Eğitim süresi 4 yıldır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunları “Rehber Öğretmen” ve “Psikolojik Danışman” unvanı almaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı olan ilköğretim okulları ile ortaöğretim kurumlarında rehber öğretmen (okul psikolojik danışmanı) olarak görev yaparken, diğer bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlarda (Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Üniversiteler, Islah ve Cezaevleri) ve özel sektörde ise “Psikolojik Danışman” olarak görev yapacaklardır...

Bölümümüzde eğitim gören psikolojik danışman adaylarının, bilimsel ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, rehberlik ve psikolojik danışmanın çağdaş öğretim yöntemlerini kavramış, bunları uygulamayı benimsemiş ve bu konuda bilimsel araştırmaya ilgi ve merak duyan donanımlı birer psikolojik danışman olarak yetişmelerini sağlamak ve psikolojik danışman adaylarına psikolojik danışmanlık ve rehberliğin temelleri, amaçları, ilkeleri ve uygulamaları ile ilgili ve okullarda yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamındaki görev, rol ve sorumlulukları konusunda gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmak anabilim dalımızın temel misyonudur.

Işık saçan, toplumu aydınlatan bir üniversitede geleceğin psikolojik danışmanlarını yetiştirmenin ayrıcalığının bilinciyle, yetiştirdiği psikolojik danışmanlar ve bilim insanlarının üreteceği bilgi, donanım ve hizmetler ile ulusal ve küresel bağlamda eğitim dünyasına katkıda bulunan bir anabilim dalı olmak.

Psikolojik danışman adaylarına psikolojik danışmanlık ve rehberliğin temelleri, amaçları, ilkeleri ve uygulamaları ile ilgili ve okullarda yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamındaki görev, rol ve sorumlulukları konusunda gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmak

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans programı bu alanda becerilerini ilerletmek ve kariyer seçeneklerini arttırmak isteyen bireylerin eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanmıştır. Bu anlamda program, öğrencilerin bilgi, beceri ve deneyim edinlemerine ve alana araştırma bakımından katkı sağlayan dersler sunmaktadır. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans programı mezunları devlet okulları ile özel okullarda, üniversitelerin rehberlik merkezlerinde, ve zihin sağlığı ile ilgili diğer kurumlarda psikolojik danışman olarak çalışabilmektedirler.

Eşdeğer programlarda öğrenim gören öğrencilerin başvurmaları halinde Anabilim Dalı ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün onayıyla programlar arası değişim ve geçiş sağlanabilmektedir.

Eğitim Fakültesinin derslik ve donanım olanaklarının yanısıra iki adet grupla psikolojik danışma odası (aynalı oda) ve iki adet bireyle psikolojik danışma odası kullanılmaktadır.

Öğrenci Profili
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim

Eksik Alan : Koordinatörlük listesi bulunamadı.
Eksik Alan : Programa ait akademik kadro bulunamamıştır.