Genel Bilgiler


Jeoloji Mühendisliği; yeraltı suları, madenler, endüstriyel hammaddelerin araştırılması, sağlıklı kentsel ve yerleşim alanlarının belirlenmesi, yeryuvarının yapısı - depremlerin araştırılması ve deprem zararlarının azaltılması gibi konularla ilgilidir. Bu alanlarda nitelikli Jeoloji Mühendisi yetiştirebilmek amacıyla Jeoloji Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. Jeoloji Mühendisliği doğa sevgisine sahip insanların edinmek istediği bir meslek dalıdır. Jeoloji Mühendisleri ülkemize birçok yönden katkı sağlayacaklardır.

Geo (Yer) ve Logos (Bilim) kelimelerinden türeyen jeoloji, yerkürenin tasviri ve evrimini inceleyen tarihsel doğa bilimidir. Jeoloji mühendisliği, yerbiliminin veri, teknik ve ilkelerini her türlü mühendislik kullanımına sunmak üzere proje alanının jeolojik verilerini yorumlayarak üç boyutlu jeolojik modelini ve yeraltı suyu ortam ve hareketleri ile kayaç, zemin özelliklerine ilişkin kavramasal modelleri ortaya koymak, yerkabuğunu oluşturan malzeme özelliklerini incelemek, tanımlamak, mühendislik projelerinin planlamasını, tasarımını, inşasını ve sürdürülmesi amacına göre hazırlanmış jeolojik haritalar, jeolojik gözlemler, arazi ve laboratuvar deneyleri, mühendislik çözümlerini ve bunlara ilişkin bilgi sistemlerini oluşturmayı amaçlamaktadır.

Lisans ve yüksek lisans eğitiminde daha iyi konuma gelmek, toplumsal, ekonomik, etik, estetik değerler ve çevreyi koruma bilinciyle mühendislik sorunlarına çözüm bulmak, yer altı-yerüstü kaynaklarını değerlendirmek, bu amaçlarla proje ve ekip çalışmalarında görev alabilmek, bu uzmanlığı öğrencilere aktararak, endüstride bilinçli rol alabilecek mühendisleri yetiştirmek.

Son yıllarda Jeoloji Mühendisliği Bölümü; dünyanın içinde ve üzerinde gerçekleşen tüm olguları gözlemleme ve yorumlama işini uğraş edinmiştir. Jeoloji biliminin veri, teknik ve ilkelerini her türlü mühendislik kullanıma sunabilen, proje alanının 4 boyutlu (x-y-z-t) jeolojik modelini hazırlayabilen, eğitimi ve pratik bilgi ve deneyimi ile yerkabuğunu oluşturan malzemeyi tanımlayabilen, sorunları önceden belirleyen ve sorunlara karşı mühendislik çözümlerini geliştirebilen, konusunda yetki ve sorumluluk taşıyabilecek uygun bilgi ve becerilerle donatılmış, meslek etiğinden taviz vermeyen jeoloji mühendisleri yetiştirmek başlıca amaçlarımız arasındadır. Programımız, yenilikçi yaklaşımla temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak ve birikimini konu ile ilgili tüm sektörlere (madencilik, sanayi, tıp, savunma, enerji, inşaat vb) ve toplumun faydasına sunmayı görev edinmiştir. Bu kapsamda programımız, konularında uzman öğretim elemenaları ile yukarıda belirtilen tüm vasıfları bünyesinde bulunduran mühendisler yetiştirilecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans programı, 1 yıl isteğe bağlı yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı eğitiminden sonra verilen 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Bölümümüzde Sekiz yarıyıl (4 yıl) boyunca, öğrenciler öğretim planlarında belirtilen zorunlu ve seçmeli dersleri almak ve başarmak toplam 45 günlük stajlarını tamamlamak zorundadır.

Erasmus programı kapsamında, Bölümümüzün L'Université Paris-Sud 11 ve University of Picardie Jules Verne Üniversiteleri ile lisans programı düzeyinde ikili anlaşması bulunmakta olup, karşılıklı öğrenci değişimi yapılmaktadır.

Bölümümüze ait 10 adet araştırma ve uygulama laboratuvarı bulunmaktadır.

Öğrenci Profili
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim
KoordinatörlerEksik Alan : Programa ait akademik kadro bulunamamıştır.