Genel Bilgiler


Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans programında verilen eğitim ve öğretim ile ulusal ve uluslararası düzeyde üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren özel ve kamu işletmelerinin ihtiyaç duyduğu yönetici, uzman ve araştırmacı yetiştirilmektedir. Lisans programında bir yıl isteğe bağlı Fransızca ya da İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Akademik alanda ve profesyonel iş hayatında kariyerlerini geliştirmek isteyenler ise Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans ve Uluslararası İlişkiler Doktora programlarında lisansüstü eğitim alabilirler. Erasmus, Socrates, Mevlana ve Farabi programları kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği bölüm tarafından desteklenmektedir.

Özel ve kamu sektör örgütlerini başarıyla yönetecek çağdaş yönetim bilgisine ve becerisine sahip, stratejik düşünüp davranabilen, entelektüel ve girişimcilik yönleri güçlü bireylerin yetiştirilmesi yoluyla ulusal ve uluslararası nitelikte insan kaynağı ihtiyacının giderilmesine katkı sağlamaktır.

Evrensel nitelikte bilimsel araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkısı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir bölüm olmaktır.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası faaliyet gösteren çeşitli sektörlerdeki kuruluşların ilgili birimlerinde, uluslararası şirketlerde ve akademik yaşamda yer almak üzere, uluslararası ilişkilerin günümüzde hızla değişmekte olan dinamiklerini anlayabilen, yorumlayabilen ve ileriye dönük öngörülerde bulunabilen, yabancı dile hakim bireyler yetiştirmek.

Programda isteğe bağlı Fransızca ve İngilizce dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülmekte; hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayanlara yabancı dil hazırlık sınıfı başarı belgesi verilmektedir. Yarıyıllık eğitim-öğretimin verildiği Program, yüksek öğretimde Uluslararası İlişkiler alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Öğrencinin ilgili dönemde aldığı derslerden, her yarıyıl ortasında düzenlenen ara sınavlara (vize) ve yarıyıl sonlarında düzenlenen dönem sonu sınavlarına (final) girmesi gerekmektedir. Öğrenci başarısız olduğu derslerden belirli bir kısmını Yaz Okulu kapsamında alabilmektedir. Programı başarı ile yürüten öğrenciler isterlerse, Senato tarafından belirlenen esaslara göre kendi lisansına yakın bir dalda yan dal belgesi ya da ikinci bir dalda ikinci ana dal lisans diploması alma olanağına sahiptirler.

Programlar arası değişim ve geçişler ilgili Yönetmelikler ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılmaktadır.

Özel ve kamu sektör örgütlerini başarıyla yönetecek çağdaş yönetim bilgisine ve becerisine sahip, stratejik düşünüp davranabilen, entelektüel ve girişimcilik yönleri güçlü bireylerin yetiştirilmesi yoluyla ulusal ve uluslararası nitelikte insan kaynağı ihtiyacının giderilmesine katkı sağlamaktır.

Öğrenci Profili
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim
KoordinatörlerEksik Alan : Programa ait akademik kadro bulunamamıştır.