Genel Bilgiler


Lisans programı yabancı dil hazırlık yılı dışında, sekiz yarıyıllık temel teorik bilgi, uygulamalı ekonomi bilgisi, ekonomiyle ilgili yan disiplinlerde temel teorik bilgi derslerinden oluşmaktadır. Dersler teorik anlatım, Türkiye ve dünya ekonomisi, işletme ve sektör örneklerinin ele alınması, ekonometrik ve istatistiki araştırma ve ödevleri içermektedir. Dördüncü sınıf Seminer dersi ile araştırma ve sentez gücü kazandırma amaçlanmıştır. Mikro ve makro ekonomi, para ve maliye politikası, kalkınma ve dış ticaret, endüstriyel organizasyon, dünya, Türkiye, AB ekonomisi, finans, çevre ve doğal kaynaklar ekonomisi, temel hukuk alanları ders programının temel unsurlarıdır.

Bölümün temel misyonu, öğrencilerine uluslararası düzeyde öğretim vererek iktisadi kamu kurumlarında, özel sektörde meslek hayatı için temel bilgi ve bilgi araç ve yöntemleri ile donatmak, ulusal ve uluslararası iktisat literatürüne, uygulamalı iktisat ve bilimsel araştırma projeleriyle Türkiye ve Batı Akdeniz Bölgesi ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamaktır.

Bölümün vizyonu öğretim, bilimsel araştırma projeleri ve yayın ve toplumsal hizmet alanlarında uluslararası rekabetçi düzeyde olmak ve bu kriterlerde Türkiye’de en iyi 10 İktisat Bölümü arasında yer almaktır.

Öğrencilere Türkiye ve dünya ekonomisini, aynı zamanda firma ve sektör ekonomisini, ekonomik politikaları analiz edebilecek teorik ve uygulamalı iktisat bilgisi ve İngilizce’ye hakim, ekonomi alanında bilgisayar programlarını kullanabilen, rekabetçi, yaratıcı, üretken, girişimci bir kültür kazandırmaktır.

Lisans programı yabancı dil hazırlık yılı dışında, sekiz yarıyıllık temel teorik bilgi, uygulamalı ekonomi bilgisi, ekonomiyle ilgili yan disiplinlerde temel teorik bilgi derslerinden oluşmaktadır. Dersler teorik anlatım, Türkiye ve dünya ekonomisi, işletme ve sektör örneklerinin ele alınması, ekonometrik ve istatistiki araştırma ve ödevleri içermektedir. Dördüncü sınıf Seminer dersi ile araştırma ve sentez gücü kazandırma amaçlanmıştır. Mikro ve makro ekonomi, para ve maliye politikası, kalkınma ve dış ticaret, endüstriyel organizasyon, dünya, Türkiye, AB ekonomisi, finans, çevre ve doğal kaynaklar ekonomisi, temel hukuk alanları ders programının temel unsurlarıdır.

Lisans programından bir başka programa tam geçiş mümkün olmamakla birlikte, öğrenci işletme, kamu yönetimi, maliye, ekonometri gibi Fakültenin diğer programlarında yan dal adı altında ders alabilmektedir. Ayrıca, seçmeli dersler Fakültenin tüm bölümlerinin ortak havuz derslerinden alınabilmektedir. Üniversite sınav puanı ve ilgili Fakülte’nin kabul koşullarına bağlı olarak diğer Fakültelerde de yan dal dersleri alınabilmektedir.

Dersler için İktisat Bölümü İİBF Binası derslikleri, bilgisayar laboratuarları kullanılmakta olup, her öğretim üyesi yaklaşık 12 metrekarelik tek kişilik oda ve bilgisayar donanımına sahiptir. Bölüm barkovizyon donanımlı yüksek lisans, doktora ve toplantı odalarına ve bölüm kütüphanesine sahiptir.

Öğrenci Profili
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim
KoordinatörlerEksik Alan : Programa ait akademik kadro bulunamamıştır.