Sağlık Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri Merkezimiz, en çok "medikososyal" kelimesiyle hatırlanmaktadır. Merkezimiz, bütün öğrencilere birinci basamak sağlık hizmeti sunmaktadır.

6486 sayılı kanunda yapılan değişiklikle, kendi imkanları ile eğitim gören uluslararası öğrencilerimizin sağlık sigortası isteğe bağlı hale getirilmiştir. Yeni kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde sosyal güvenlik kurumuna başvurmaları halinde genel sağlık sigortasına dahil olabileceklerdir. Kendi imkanlarıyla öğrenimlerine devam eden uluslararası öğrenciler, 29 Mayıs 2013 tarihinden itibaren altı ay içinde Sosyal Sigortalar Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurmaları durumunda genel sağlık sigortalı olmaları sağlanmaktadır. Söz konusu sürede başvurmayan öğrenciler ise genel sağlık sigortasından yararlanamayacaklardır.

Türkiye burslusu öğrencilerin sigorta tescil işlemleri Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığınca tek elden yürütülecek, kendi imkanları ile öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sigorta tescil işlemleri ise öğrenci belgeleriyle birlikte sosyal güvenlik kurumuna müracaat eden öğrencilerce gerçekleştirilecektir. Burslu uluslararası öğrenciler konuyla ilgili detaylı bilgiyi Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığından alabilirler.

Sağlık Hizmetleri Merkezimizde 2 tane pratisyen hekim, 2 tane diş hekimi, 1 tane uzman mikrobiyolog, 1 tane diyetisyen, 4 tane hemşire, 1 tane laborant, 2 tane psikolog, 1 tane uzman psikiyatri hemşiresi, 2 tane sosyal hizmet uzmanı görev yapmaktadır.

Antalya’daki belli başlı sağlık merkezleri ve telefon numaraları aşağıdaki şekildedir:
• Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi: +90 (0242) 249 60 00
• Antalya Atatürk Devlet Hastanesi: +90 (0242) 345 45 50