1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

Fakültemiz ülkemiz su ürünleri sektörünün gelişimine ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak; Mesleğinde yeterlilik sahibi, özgüvenli, sorun çözme yeteneğine sahip mühendisler ve bilim insanı yetiştirmek, Su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni teknolojiler geliştirmek ve uygulamak. Kültürü yapılabilecek yeni türleri araştırarak sektöre kazandırmak, Su ürünleri sektöründe karşılaşılan sorunları belirlemek ve çözümüne yönelik projeler geliştirmek, Avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlerinin modernizasyonu, Avrupa Birliği (AB) Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında ülke ve bölge balıkçılığının gelişmesine yönelik mevcut metotların güncellenmesi ve stokların korunmasına ilişkin araştırmaları yapmak, Sulak alanların korunması, biyoçeşitliliğinin belirlenmesi ve türlerin devamlılığının sağlanması için araştırmalar yapmak, Su ürünleri sektöründe çalışan personelin eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmak, Projeler üreterek bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmaktır.

Su Ürünleri Fakültesi yarıyıllık eğitim veren dört yıllık bir fakültedir.

Su Ürünleri Mühendisliği programına uyan bir program olmaması nedeniyle Programlar arası geçiş yoktur.

Fakültemiz merkez yerleşke içerisinde 2011 yılında hizmete alınan 4600 m2 kapalı alana sahip yeni binasına taşınmıştır. Fakültemiz merkez binasında 8 adet araştırma laboratuvarı, 1 adet akvaryum ünitesi, 2 adet yetiştiricilik araştırma ve uygulama ünitesi, 8 adet uygulama laboratuarı, 1 konferans salonu, 13 adet lisans dersliği, 2 adet lisansüstü dersliği bulunmaktadır. Fakültemizdeki bilimsel çalışmaların ve öğrenci uygulamalarının yürütülmesinde kullanılmak üzere 2007 yılı sonunda üniversitemize alınan 26.5 metre uzunluğundaki R/V AKDENİZ SU isimli araştırma gemisi ile fakülte araştırma ve uygulama imkanları artmıştır. Ayrıca Kemer ilçesi, Beldibi Beldesinde Fakültemize tahsisi yapılan 1702 m2 alanda araştırmaların ve uygulamalı eğitimin yürütülmesi amacıyla kurulacak olan birimin projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Koordinatörler
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim