1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

Meslek Yüksekokulu belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir Yükseköğretim kurumudur. Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulunun temel görevleri, eğitim-öğretim esaslarına dayanan çağdaş uygarlık seviyesinde, toplumun ihtiyaçlarına, kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun olarak, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmaktır. Ayrıca kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik bir şekilde kullanarak milli eğitim politikası ve kalkınma planlarına dayalı ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmektir. Yüksekokulumuzun teşkilat yapısı aşağıdaki şekildedir: 1- Yüksekokul Müdürü 2- Yüksekokul Müdür Yardımcısı (İdari ve Mali işlerden Sorumlu) 3- Yüksekokul Müdür Yardımcısı (Öğrenci İşlerinden Sorumlu) 4- Yüksekokul Sekreteri

İlk adım Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ile Manavgat Yükseköğretim Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Vakfı arasında, 18.01.2002 tarihinde imzalanan protokol ile atılmıştır. 18.000 m2‘lik bir alan üzerinde 2002 yılında yapımına başlanan Yüksekokul hizmet binası, 2004 yılında tamamlanmıştır. Prof. Dr. Ali ERDOĞAN’IN kurucu müdür olarak atanması ile kuruluş çalışmaları ivme kazanan Yüksekokul’da, 4 öğretim elemanı daha göreve başlamış ve 2004-2005 Öğretim Döneminde Turizm ve Seyahat İşletmeciliği ve Muhasebe Programlarına 40’ar öğrenci alınmak suretiyle eğitim ve öğretime başlanmıştır. 2005-2006 Eğitim-Öğretim Döneminde açılan Turizm ve Otel İşletmeciliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ve İşletme programlarına alınan öğrencilerle birlikte, öğrenci sayısı 263’e yükselmiştir. 2009-2010 Eğitim-Öğretim Döneminde ise 6 örgün, 4 ikinci öğretim programı ile öğrenci sayımız 1200'ü bulmuştur. Göreceli olarak birebir eğitim anlayışını benimseyerek Ulu Önder Atatürk'ün ilkelerine bağlı kalarak yüksek, kaliteli eğitim anlayışı ile eğitim ve öğretim politikasını benimsemektedir. Bu çerçevede her zaman ileriye dönük çalışmaları devam edecektir. Gençlerimize çağımızın getirdiği tüm teknolojik yenilikleri zaman kaybetmeden uygulaması ile göstermek üzerimize düşen bir görevdir.

Turizmin merkezi olan Antalya’nın turizm gelirlerinin 30’unu sağlayan Manavgat’ta bulunan Meslek Yüksekokulu olarak Misyonumuz; Temel eğitimini almış, çalışacağı sektörün beklentilerine uygun ara eleman yetiştirmek, Eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, İlişki içinde bulunulan sektörlerle ilgili projeler üretmek, Ulusal ve uluslararası projeler üretmek, Toplumsal bilinci arttırıcı faaliyetlerde bulunmaktır.

Sürekli değişen ve yenilenen küresel koşullara ve teknolojiye uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerini algılayan, bölgesel ve milli sorunlara sahip çıkacak öğrenciler yetiştirmektir.

Modern teknolojilere ayak uydurmak, üretkenliğe yönelik müfredatları geliştirmek, akademik platformlarda üretilen projeleri toplumun yararına sunmak, nitelikli insan gücü yetiştirme amacıyla sektörle işbirliği yapmak ,insan kaynaklarını toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine entegre etmek,yetiştirdiği öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin en üst seviyede olmasını sağlayarak; topluma yararlı bireyler yaratmak.

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programı başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterlilikleri sağlandığında, Ön Lisans derecesine sahip olunur.

İki yıllık ön lisans öğretimini başarı ile tamamlayanlar, isterlerse Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olurlarsa, kendi alanlarına uygun, dört yıllık lisans programlarına kayıt yaptırabilirler. Ayrıca, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi’nin üçüncü sınıfına kayıt yaptırarak, öğrenimlerine lisans düzeyinde devam edebilirler.

Yüksekokulumuz kampüsü, bir adet yüksekokul binasından, amfi tiyatro ve spor kompleksinden oluşmaktadır. Spor kompleksinde halı saha (seyyar tribünlü), voleybol-basketbol sahası, tenis kortu ve sosyal tesisler (kafeterya) bulunmaktadır... 5000 m2’lik kapalı alanı olan Yüksekokul binasında her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde 18 adet derslik, 1 adet amfi, 16 adet idari büro, 1 adet kantin, 1 adet yemekhane, 1 adet jimnastik salonu, 2 adet bilgisayar laboratuarı, 1 adet kütüphane ve 1 adet konferans salonu mevcuttur. Ayrıca tüm bina içi ve dışı güvenlik kamera sistemiyle kontrol edilmektedir. Yüksekokulumuz, yapmış olduğu bahçe ve çevre düzenlemesi, oturma gruplarıyla öğrenciler için uygun bir ortam hazırlamıştır. Bunun yanında yaklaşık 300 öğrenci kapasiteli yurt inşası da devam etmektedir. Ayrıca Yüksekokulumuz 2007 yılında yapmış olduğu bahçe düzenlemesi ve güneş enerjili bahçe aydınlatması projesi ile Yüksekokul Kampüsünün Çağdaş Yaklaşımlarından Dolayı Çevre Hizmet Ödülünü kazanmıştır. Yüksekokulumuzda kuruluş aşamasında planlanan ve eğitime hazır 2 adet 30 bilgisayarlı internet bağlantılı bilgisayar laboratuarımız mevcuttur. Şu anda ise bir adet Elektrik-Elektronik laboratuarı ile üçüncü bir bilgisayar laboratuarının yapımı devam etmektedir.

Eksik Alan : Koordinatörlük listesi bulunamdı.

Eğitim Öğretim Sistem
İletişim