1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

Hemşirelik Fakültesi 2013-2014 eğitim öğretim yılının güz döneminde ilk öğrencilerini almıştır. Fakülte bünyesinde sadece Hemşirelik Bölümü bulunmaktadır ve 4 yıllık eğitim sürecini içermektedir. Hemşirelik Bölümünde lisans eğitimine başlamak isteyenler Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavı kazanmak zorundadır ve öğrencilerin sınav başarısının değerlendirilmesinde MF-3 puanı kriterdir. Hemşirelik Fakültesi’nde Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim alanlarında yüksek lisans, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği ve İç Hastalıkları Hemşireliği alanlarında doktora programları bulunmaktadır.

Hemşirelik Fakültesi lisans düzeyinde (4 yıllık) eğitim vermek üzere, 25.11.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/3902 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Ayrıca ülkemizde kurulan 4. Hemşirelik Fakültesi olma niteliğini taşımaktadır. Fakültenin Hemşirelik Bölümüne 2013-2014 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede; eğitim, uygulama, araştırma, yönetim ve liderlik rollerini etkin şekilde kullanabilen, evrensel ve kültürel değerleri dikkate alan hemşireler yetiştirmektir.

Eğitim, yönetim, araştırma ve uygulama felsefesiyle, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen öncü bir hemşirelik fakültesi olmaktır.

Hemşirelik mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, birey ve toplumun bakım gereksinimlerini saptayıp hemşirelik bakımını planlayan, uygulayan ve değerlendiren, uygulamalarında bilimsel verileri kullanan ve etik değerleri özümsemiş, değişen sağlık bakım gereksinimlerinin farkında olan, sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde aktif rol alan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş, profesyonel hemşireler yetiştirmektir.

Hemşirelik bölümünün müfredatı kuramsal, kuramsal-uygulamalı ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Kuramsal derslerde klasik eğitim yöntemleri ile birlikte, öğrencinin derse aktif katılımını sağlamak için interaktif eğitim yöntemleri (grup çalışması, vaka çalışması, demonstrasyon, rol play vb.) kullanılmaktadır. Kuramsal-uygulamalı derslerin pratiği laboratuar ortamında yeterli beceri kazanılmasının ardından klinik ortamlarda yürütülmektedir. Hemşirelik bölümünde dersler teorik ve uygulamalı biçimde entegre olarak yürütülmekte ve öğrenciler birinci sınıf bahar yarıyılından itibaren, öğretim elemanı denetiminde klinik uygulamalara başlamaktadır. Derslerin yürütülmesinde okul içerisindeki derslikler, amfiler, iletişim ve mesleki beceri laboratuarları kullanılmaktadır. Klinik ve saha uygulamaları; kamu, özel ve yerel yönetimlere bağlı sağlık ve sosyal hizmet veren kurumlarda yapılmaktadır. Saha uygulamaları için Antalya’da bulunan birinci basamak sağlık kurumları, klinik uygulamalar için ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastaneler kullanılmaktadır. Ayrıca 8. yarıyılda öğrenciler yoğun bir klinik ve saha uygulamasını tamamladıktan sonra mezun olacaktır. Hemşirelik Fakültesi’nde eğitimin ve sınavların dili Türkçe’dir.

YOK

Fakültemiz; mesleki beceri laboratuarları (10 beceri, 1 iletişim, 1 bilgisayar, 2 kadın sağlığı laboratuarı), derslikleri ve konferans salonuyla yeterli fiziksel ve teknik alt yapıya sahiptir. Laboratuar ve derslikler öğrenci sayısı ile orantılıdır.

Eksik Alan : Koordinatörlük listesi bulunamdı.

Eğitim Öğretim Sistem
İletişim