1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

Antalya Sağlık Yüksekokulu 1997 yılında eğitim-öğretime başlamış, ilk mezunlarını 2001 yılında vermiştir. Yüksekokulda “Hemşirelik Bölümü”’nün yanı sıra, “Ebelik”, “Beslenme ve Diyetetik”, “ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” ile “Sağlık Yönetimi “ bölümleri bulunmaktadır Antalya Sağlık Yüksekokulu, 4 yıllık lisans eğitimi veren bir yüksekokuldur. Hemşirelik Bölümünde lisans eğitimine başlamak isteyenler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavı kazanmak zorundadır. ÖSYM 2010-2011 yılında Yüksekokulumuzda Hemşirelik bölümüne girmek isteyenleri LYS-2 puanıyla yerleştirmiştir. Hemşirelik Bölümünde bulunan sekiz anabilim dalından yedisinde (Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim) yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca, 2009 yılında Psikiyatri Hemşireliği ile Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanlarında doktora programları açılmıştır.

Antalya Sağlık Yüksekokulu, lisans düzeyinde (4 yıllık) eğitim vermek üzere, 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Sağlık Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı arasında 22.11.1996 tarihinde imzalanan protokol gereği Sağlık Bakanlığı tarafından devredilen Antalya Sağlık Meslek Lisesi binasında eğitime başlanmıştır. Kuruluşunun ardından, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik programı ile Antalya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ebelik programının akademik ve idari kadroları, Antalya Sağlık Yüksekokulu’na aktarılmıştır. 1997 – 1998 eğitim- öğretim yılında üniversite sınavı ile ilk defa hemşirelik ve ebelik lisans bölümlerine öğrenci alınmıştır. Öğrenci eğitimi 2004-2006 tarihleri arasında Eğitim Fakültesi ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu dersliklerinde, 2006-2010 tarihleri arasında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi derslikleri, merkezi dersliklerde yürütülmüştür. Antalya Sağlık Yüksekokulu 2010-2011 öğretim yılından itibaren eğitimini kendisine ait binada sürdürmektedir.

Bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede; eğitim, uygulama, araştırma, yönetim ve liderlik rollerini etkin şekilde kullanabilen meslek üyeleri ve eğitimcileri yetiştirmektir.

Eğitim, yönetim, araştırma ve uygulama felsefesiyle, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

Hemşirelik mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, uygulamalarında bilimsel verileri kullanan ve etik değerleri özümsemiş, değişen sağlık bakım gereksinimlerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş hemşireler yetiştirmektir.

Hemşirelik bölümünün müfredatı kuramsal, kuramsal-uygulamalı ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Kuramsal derslerde klasik eğitim yöntemleri ile birlikte, öğrencinin derse aktif katılımını sağlamak için interaktif eğitim yöntemleri de (grup çalışması, vaka çalışması, demonstrasyon, role playing vb.) kullanılmaktadır. Kuramsal-uygulamalı derslerin pratiği laboratuar ortamında yeterli beceri kazanılmasının ardından gerçek ortamlarda yürütülmektedir. Hemşirelik bölümünde dersler teorik ve uygulamalı biçimde entegre olarak yürütülmekte ve öğrenciler birinci sınıf bahar yarıyılından itibaren, öğretim elemanı denetiminde klinik uygulamalara başlamaktadır. Derslerin yürütülmesinde okul içerisindeki derslikler, iletişim ve mesleki beceri laboratuarları kullanılmaktadır. Klinik ve saha uygulamaları; kamu, özel ve yerel yönetimlere bağlı sağlık ve sosyal hizmet veren kurumlarda yapılmaktadır. Saha uygulamaları için Antalya’da bulunan birinci basamak sağlık kurumları, klinik uygulamalar için ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastaneler kullanılmaktadır. Antalya Sağlık Yüksekokulu’nda eğitimin ve sınavların dili Türkçe’dir.

Yok

Yüksekokulumuz 2010 yılında kendisine ait binasına taşınmış olup yeni bina mesleki beceri laboratuarları (10 beceri, 1 iletişim, 1 bilgisayar, 2 kadın sağlığı laboratuarı), derslikleri ve konferans salonuyla yeterli fiziksel ve teknik alt yapıya sahiptir. Laboratuar ve derslikler öğrenci sayısı ile orantılıdır.

Koordinatörler
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim