1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

Yüksekokulumuz; Antalya İli Elmalı İlçesi sınırları dahilinde bulunan Karyağdı Mah. Mevkiinde, toplam 5500+1500(atölye) m2 kapalı mekanda öğrencilerine eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Okulumuzda Sosyal Bilimler programları ve Teknik Bilimler programları bünyesinde; İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama,Elektrik,Elektronik Teknolojisi,Elektronik Haberleşme,Kontrol ve Otomasyon,Tarım Makinaları,Seracılık programları bulunmakatadır.

Yüksekokulumuz 1993 yılında Muhasebe Programı, Tarım Alet ve Makinaları Programı ile kurulmuş ve 1993-1994 eğitim-öğretim yılında 42 (kırk iki) öğrenci ile öğretime başlamıştır.1997 yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde İşletme Programı açılmıştır. 2000-2001 eğitim-öğretim yılında Pazarlama Programı’na, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Elektrik Programı’na, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında Endüstriyel Otomasyon Programı’na, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Endüstriyel Elektronik Programı’na, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında ise Elektronik Haberleşme Programına öğrenci alınmıştır.

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir

Teknik alanlarda yeterli bilgi birikimine sahip, iş becerisi yüksek, nitelikli ve alanında uzman nitelikli insan iş gücünü yetiştirmektir. Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Modern teknolojilere ayak uydurmak, üretkenliğe yönelik müfredatları geliştirmek, akademik platformlarda üretilen projeleri toplumun yararına sunmak, nitelikli insan gücü yetiştirme amacıyla sektörle işbirliği yapmak ,insan kaynaklarını toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine entegre etmek,yetiştirdiği öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin en üst seviyede olmasını sağlayarak; topluma yararlı bireyler yaratmak.

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programı başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterlilikleri sağlandığında, Ön Lisans derecesine sahip olunur

İki yıllık ön lisans öğretimini başarı ile tamamlayanlar, isterlerse Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olurlarsa, kendi alanlarına uygun, dört yıllık lisans programlarına kayıt yaptırabilirler. Ayrıca, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi’nin üçüncü sınıfına kayıt yaptırarak, öğrenimlerine lisans düzeyinde devam edebilirler.

Program koordinatörlüğü ve sekreterliği ofisleri, program öğretim elemanları ofisleri, 1 adet konferans salonu,kütüphane, ortalama 60 öğrenci kapasiteli 12 adet, ortalama 40 öğrenci kapasiteli 4 adet olmak üzere toplam 16 derslik; 2 adet bilgisayar laboratuvarı,2 adet bilgisayarlı uygulama laboratuvarı bulunmaktadır.

Koordinatörler
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim

Eksik Alan: : Birime ait uygun program bulunamamıştır.