1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

02/09/2010 tarih ve 16/144 sayılı Senato Kararı ile kurulan Yüksekokulumuz 26/10/2010 tarihi itibariyle ek kontenjan ile 36 öğrenci alarak eğitim öğretime başlamıştır. Akdeniz Üniversitesi merkezi yerleşke içerisinde Hukuk Fakültesi binasında halen hizmet vermektedir.

Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini uluslararası standartlarda yürüterek, teorik bilgilerin yanısıra uygulamaya yönelik öğretim sistemini esas alarak hukuk bilgisine sahip insanlar yetiştirmek. Mezunlarımızın adalet, yargı ve hukuk sistemimizin çeşitli kademelerinde görev yapacak donanımda olmalarını temin etmek.

Ulusal ve uluslararası düzlemde, alanında gurur duyulan, sürekli gelişmeyi ilke edinen, vereceği eğitim ve öğretimle ülkemizin hukuk ve adalet alanlarında eleman yetiştiren en iyi Adalet Meslek Yüksekokullarından biri olmak başlıca hedefimizdir. Yüksekokulumuzun bünyesinde kaliteli bir eğitim-öğretim oluşturarak temel değer ve ilkelerimiz ışığında ilimiz ve bölgemiz ile ilgili kalkınma programlarına katkıda bulunmaktır.

Ülkemizdeki Hukuk ve Adli hizmetler alanında ihtiyaç duyulan nitelikteki adli personeli, günümüz ve geleceğin mesleki ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan müfredata uygun olarak yetiştirerek, Temel Hukuk bilgisine sahip, yüksek değer üreten bilgi ve birikimle donatılmış farkındalık yaratan mezunlar vermeyi hedefleyen üniversitemizin bünyesinde filizlenen Yüksekokulumuz; verdiği eğitim-öğretimin kalitesini sürekli artırarak kendi ile yarışan, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren, iş hayatında mezunlarımızın öncelikli tercih edildiği ulusal alanda en iyi Adalet Meslek Yüksekokulu olması yolunda ilerlemektedir.

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programı başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterlilikleri sağlandığında, Ön Lisans derecesine sahip olunur.

İki yıllık ön lisans öğretimini başarı ile tamamlayanlar, isterlerse Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olurlarsa, kendi alanlarına uygun, dört yıllık lisans programlarına kayıt yaptırabilirler. Ayrıca, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi’nin üçüncü sınıfına kayıt yaptırarak, öğrenimlerine lisans düzeyinde devam edebilirler.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasında hizmet vermektedir. Yüksekokul Müdür ve Müdür Yardımcısı odaları, program öğretim elemanları ofisleri, Birim Personel odaları, ortalama 100 öğrenci kapasiteli 1 adet, ortalama 50 öğrenci kapasiteli 2 adet olmak üzere toplam 3 adet derslik bulunmaktadır.

Koordinatörler
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim

Eksik Alan: : Birime ait uygun program bulunamamıştır.