1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2010 yılında Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Yüksekokulda Uluslarararası Ticaret ve Lojistik, Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bankacılık ve Sigortacılık olmak üzere dört program bulunmaktadır. Eğer Pazarlama, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Finans ve Yönetim Bilişim Sistemleri konuları sizin ilginizi çekiyorsa Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu güçlü ve başarılı bir eğitim sunmaktadır. Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu tercih etmek, Türkiye'deki en iyi okullarına eşdeğer bir yüksekokul seçmek anlamına gelmektedir. Yüksekokulumuz şu anda Pazarlama ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümlerinde lisans eğitimi sunmaktadır. Eğitim programlarımız öğrencilerimize akademik yeterliliği ve uzmanlık düzeyi yüksek eğitim sunmaktadır. Yüksekokulumuz özel sektörle işbirliği ile öğrencilerimize teorik bilgileri pratikte uygulama firsatı sunmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası ölçekte avantajlı bir şekilde mezun olacaktır. Yüksekokulumuz sunacağı kurslarla da mükemmel eğitim için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Okulumuz 2010 yılında kurulmuştur

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışma yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal ve kültürel değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, akademisyenlerinin ulusal ve uluslararası boyutta başarılara imza atacağı öncü bir yüksekokul olmaktır.

a

Eğitim - Öğretim Yöntemler - Başlıca öğrenme faaliyetleri - Kullanılan Araçlar Ders - Dinleme ve anlamlandırma - Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz Tartışmalı Ders - Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme - Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz Vaka Çalışması - Önceden planlanmış özel beceriler Beyin Fırtınası - Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması - Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz Seminer - Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler - Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım Laboratuar - Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması - Özel donanım İnceleme / Anket Çalışması - Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Konuk Konuşmacı - Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme - Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, - özel donanım

a

48 kişilik bilgisayar laboratuarı ve ayrıca akıllı tahta ve projeksiyon cihazı ile donatılmış 8 adet sınıf bulunmaktadır.

Koordinatörler
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim

Eksik Alan: : Birime ait uygun program bulunamamıştır.