1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

Eğitim, insan toplumları için temel bir faaliyet alanıdır. Eğitimle ilgili modası geçmeyecek bir deyiş olan ‘eğitim şart’ sözü bu manada oldukça önemlidir. Ancak günümüzde “nasıl bir eğitim” sorusunun cevabı çok daha önem arz etmektedir. Dolayısıyla fakülte olarak ana hedefimiz Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik gelişimini daha ileri noktalara taşıyacak olan daha kaliteli bir eğitim ve öğretim sürecini gerçekleştirmek ve nitelikli öğretmenler yetiştirmektir. Çünkü eğitim, içinde bulunulan toplumsal yapı ve gelişmelerden bağımsız olarak gerçekleştirilemez. Dolayısıyla toplumun ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda katılımcı, şeffaf ve gelişmeci görüşler, fakültemizin daha kaliteli bir eğitim vizyonu çerçevesinde önemlidir.

Alanya Eğitim Fakültesi, 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 03.07.2011 tarih ve 27983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla kurulmuştur.

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

Çağın gereklerinin farkında olan, kendini buna hazırlayan, değişime ve gelişime istekli; bilgiye ulaşma yollarını bilen ve problem çözme, eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerileri kazanmış öğretmenler yetiştirmek.

Öğrenci alan dört yıllık bir program mevcuttur.

Öğrenci alan bir programa yatay geçiş yapılabilmektedir. Koşulları, Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre uygulanır.

Eğitim Fakültesinde, toplam kapalı alanı yaklaşık 4.000 metrekare olup eğitim öğretim hizmetlerinin gerçekleştiği binada; 6 adet derslik, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet Fen Bilgisi Laboratuvarı, 2 adet yüksek lisans odası,1 adet seminer salonu ve 19 adet öğretim üyesi odası bulunmaktadır.

Koordinatörler
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim

Eksik Alan: : Birime ait uygun program bulunamamıştır.