1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

Nitelikli sanatçılar yetiştirerek ülkemizin sanat alanındaki başarılarına katkı sunmak

.

Öğrencilerimiz Erasmus ve Farabi Değişim Programları çerçevesinde anlaşmalı olduğumuz üniversitelerle yürüttüğümüz değişim programlarına katılabilirler. Eğitim öğretim mevzuatındaki yatay geçiş koşullarını yerine getiren adaylar ara sınıflarda kabul edilirler.

.

Eksik Alan : Koordinatörlük listesi bulunamdı.

Eğitim Öğretim Sistem
İletişim