1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

20.07.1982 yılında Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Atatürk İlke ve Devrimlerini rehber edinmiş, temel bilim alanlarını kullanan ve bunların kararlılıkla sosyal hayata geçirilmesini amaçlayan klasik anlamda bir "Misyon Fakültesi" olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, 30.03.1983 yılından itibaren Eğitim ve Öğretim faaliyetine başlamıştır. Fakültemiz, 13 Kasım 2010 tarih ve 27758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2010/1058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 25 Kasım 2010 tarihinden itibaren Edebiyat Fakültesi olarak kurulması kararlaştırılmıştır.

The Faculty of Science and Letters, established in 20.07.1982 within the scope of Akdeniz University as a typical “Faculty of Mission” taking Ataturk’s Principles and Reforms as its guide, using the basic scientific areas, aiming to actualizing those resolutely, began Educational activities in 30.03.1983. Our faculty was decided to be established as the Faculty of Letters in 25 November 2010 with the Cabinet Decree that came into operation by being published at the official journal dated 13 November 2010, numbered 27758.

Çağdaş bilimi ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, geliştirmek ve katkıda bulunmak, bu gelişmeleri ülkenin yükseköğretimine, yönetimine, toplumsal yaşamına, kalkınma ve gelişme dinamiğine, doğaya ve çevreye duyarlılık bilinci içinde uygulamak, ülkenin gelişimine katkıda bulunmak, araştırmacılar ve bilim insanları için verimli alt yapıyı sunarak bilimin gelişimine katkı sağlamak, bilimde önde gelen ülkelerin bulunduğu ortamlarda yer almak ve Üniversiteyi tüm bilimsel platformlarda en saygın konumlara ulaştırmak.

Fakültenin tüm unsurları ile katılımcılığı ve bir bütün içerisinde gelişmeyi teşvik etmek, günümüz şartlarına uygun eğitim-öğretim programlarını düzenleyerek bilimsel sürecin sürekliliğini sağlamak, bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri üretmek, bilimsel araştırmaların ulusal ve uluslararası bağlamda belirli bir yer edinebilmesi için desteklemek, araştırmalarda disiplinlerarası yaklaşımların ön plana çıkarılmasını teşvik etmek, Fakülte ortamında sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif faaliyetlere ortam hazırlamak, örgün-yaygın eğitim alanında tüm etkinlik programlarını sunmak, meslekî anlamda eğitim-öğretim ve araştırma olanakları ile tercih edilen ve tüm değerleri ülkeye ve insanlığa sunan öncü bir Fakülte olmaktır.

Edebiyat Fakültesi nitelikli akademik öğretime öncelik vererek, bilimi ve teknolojiyi takip eden iyi yetişmiş, geniş bir bilgi altyapısına ve entelektüel kültüre sahip öğretim elemanlarıyla, girişimci, donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Edebiyat Fakültesi ayrıca, öğrencilere uzmanlık alanlarında kapsamlı bir eğitim sağlarken, aynı zamanda yaşadığı kente ve dünyaya sahip çıkan, evrensel sanat ve kültür değerlerine hâkim, bir dünya vatandaşı olmanın tüm unsurlarını ve yetkinliklerini taşıyan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Edebiyat Fakültesi bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümlerinde İkinci Öğretim de verilmektedir.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12883&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Edebiyat Fakültesi Yeni Binası 36.000 m2 lik kaparalı alana sahip, 48 derslik, 2 anfi ve 2 konferans salonuna sahiptir.

Koordinatörler
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim