1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

Fakültemiz, Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik ve Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü olmak üzere toplam beş bölüm ile birinci öğretime devam etmektedir. Matematik ve Biyoloji Bölümlerinde ise ikinci öğretim bulunmaktadır. Matematik Bölümü 2009 yılında, Biyoloji Bölümü ise 2010 yılında ikinci öğretime başlamıştır. Fakültemizde Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü ise 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Fakültemizde, 24 profesör, 15 Doçent ve 33 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 72 Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Fakültemizde bir Öğretim Görevlisi ve 4 Uzman ile birlikte toplam Öğretim Elemanı sayısı 77’dir. Fakültemizde görev yapan toplam 18 İdari personel bulunmaktadır. Matematik Bölümünde 306, Biyoloji Bölümünde 238, Kimya Bölümünde 270,Fizik Bölümünde 174 ve Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümünde 39 olmak üzere toplam 1027 öğrenci bulunmaktadır. Matematik ikinci öğretimde 278 ve Biyoloji ikinci öğretimde ise 123 olmak üzere toplam 401 öğrenci eğitim görmektedir. Fakültemizin toplam eğitim gören öğrenci sayısı ise 1428’dir.

Fen-Edebiyat Fakültesi, 20.07.1982 yılında kurulan Akdeniz Üniversitesi bünyesinde, 30.03.1983 yılında Atatürk İlke ve Devrimlerini rehber edinmiş, temel bilim alanlarını kullanan ve bunların kararlılıkla sosyal hayata geçirilmesini amaçlayan klasik anlamda bir "Misyon Fakültesi" olarak kurulmuştur. Fakültemiz eğitim-öğretime 1990 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi olarak Arkeoloji, Biyoloji, Kimya, Matematik Bölümleriyle başlamış, 1993 yılında bu sürece Fizik ve Tarih, 1998 yılında Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, 2001 yılında Sosyoloji, 2006 yılında Felsefe Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı, Gerontoloji ve son olarak Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümleri eklenmiştir. 1983 yılında kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi’ne, 1989 yılında YÖK tarafından Dekan ataması yapılmıştır. 1990 yılında itibaren değişik bölümlere öğrenci alarak, Eğitim ve Öğretime başlayan Fakültemiz, 13 Kasım 2010 tarihinde Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olmak üzere iki Fakülteye ayrılmıştır. Böylece aynı tarihte Fen Fakültesi de kurulmuştur.

Temel bilimler açısından "olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel Bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır

Temel Bilimler dalında öğrenci yetiştirmektedir. Bu bağlamda birimimizin amacı, ülkemiz ve dünya bilimine hizmet edecek bilim insanlarının yetişmesini sağlamaktır.

Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri bölümlerinde Örgün Öğretim ile birlikte, Matematik ve Biyoloji bölümlerimizde İkinci Öğretim bulunmaktadır.

Yükseköğretim kurumları arasında yurt içi (farabi) ve yurt dışı (erasmus) değişim programları uygulanmaktadır. Ayrıca; diğer yükseköğretim kurumlarından kurumlararası yatay geçiş yapılmakta ve ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler de dikey geçiş yapabilmektedirler.

Fakültemizde 250 kişilik 2 adet amfi ve kapasitesi 48-100 kişi arasında değişen 12 adet derslik bulunmaktadır. Biyoloji, Kimya ve Fizik Bölümlerinin kullandığı toplam 6 adet öğrenci laboratuvarı mevcuttur. Bunun yanı sıra yine üç bölüm tarafından kullanılan değişik büyüklüklerde toplam 25 araştırma laboratuvarı da bulunmaktadır. Fakültemizde idari işlerin yürütüldüğü toplam 13 idari ofis yer almaktadır. Bölümlerimizin kullandığı akademik personel ofisi sayısı ise 65’dir.

Koordinatörler
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim