1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

Sanatın ve kültürün gelişimine katkıda bulunacak uygulamalar gerçekleştirir.Sanat ve bilim değerlendirme kurullarınca kabul görecek nitelikte özgün yapıt üretir ya da yorumlar.Disiplinler arası etkileşimi yeni kuram ve sentezlere ulaşabilecek düzeyde kavrar.

Alanındaki ileri uygulama teknikleri ve yöntemleri konusunda üst düzeyde bilgi sahibidir. Sanat ve tasarımı onun sosyal, kültürel, artistik, politik ve ekonomik çerçevedeki yerini tartışacak ve yönlendirecek düzeyde kavrar.Alanıyla ilgili bilginin ve/veya yaratıcı uygulamanın gelişimine katkıda bulunur.

Programlar arası geçiş başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Bilgi Sisteminden yapılır.

Akdeniz Üniversitesi, en son teknolojik olanaklarla donatılmış bölümlerinde, her biri alanında en iyisi olmaya çalışan ve tüm zamanını öğrencileriyle paylaşan geniş öğretim kadrosuyla öğrencilerini, yaratıcı ve dinamik eğitim ortamlarında geleceğin en iyileri olarak hazırlamak üzere çalışmaktadır.

Eksik Alan : Koordinatörlük listesi bulunamdı.

Eğitim Öğretim Sistem
İletişim