1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 34 Ana Bilim Dalında yürütülmekte olup, 34 Yüksek Lisans, 20 Doktora, 13 Tezsiz Yüksek Lisans ve 1 Bütünleşik Doktora programında toplamda 3170 öğrencisi bulunmaktadır. programların yürütülmesinde 205 öğretim üyesi görev almaktadır (Mart 2017). programlar, iktisadi ve idari bilimler, eğitim, edebiyat, hukuk, arkeoloji, felsefe, tarih, gerontoloji, spor yöneticiliği, sosyoloji, iletişim, halkla ilişkiler ve turizm alanlarında oluşmaktadır.

20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olup, akademik faaliyetlerine 1992-1993 Eğitim -Öğretim yılında başlamıştır. 1991-1992 Eğitim-Öğretim yılında Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Programı açılmış, 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak akademik faaliyetlerine başlamıştır. Halen 34 Ana Bilim Dalında 68 programla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sosyal bilimler alanlarında, evrensel nitelikte ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; uluslararası hareketliliği destekleyen yüksek nitelikli programlarla eğitim, araştırma ve hizmet sunarak içinde yaşadığı dünyayı kavramış, bilimsel bakış açısıyla topluma değer katan bireyler yetiştirmektir.

Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir enstitü olmaktır.

Enstitümüzün amacı, çağın gereklerine uygun, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde çağdaş ve katılımcı bir eğitim vererek, dünya standartlarında bilimsel katkı sunmak ve alanında uzman bireyler yetiştirmektir.

Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre uygulanmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulu uygulanmaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsünün, idari hizmetlerin verildiği 6 oda ve buralarda kullanımda olan 10 bilgisayar, 4 yazıcı, 2 fotokopi makinesi ve 1 faks cihazı vardır. Eğitim öğretim için herbir programın yürütücüsü olan Ana Billim Dalı'nın bulunduğu ve birim olarak bağlı olduğu Fakülte ve Yüksek Okul imkanları kullanılmaktadır.

Eksik Alan : Koordinatörlük listesi bulunamdı.

Eğitim Öğretim Sistem
İletişim