1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik, Radyo-Televizyon ve Sinema bölümlerinde bugüne kadar 500'e yakın mezun veren fakültemizde İngilizce Hazırlık sınıfından sonra dört yıllık lisans eğitimi gerçekleştiriliyor. Kurulduğu ilk gün üç öğretim elemanı ve üç idari personeli bulunan fakültemiz, hızla büyüyerek 2011 yılı itibariyle 3 Profesör, 5 Doçent, 10 Yardımcı Doçent, 7 öğretim görevlisi, doktorasını tamamlamış 4 araştırma görevlisi, 2 Yüksek Lisans ve 8 Doktora yüzeyinde araştırma görevlisi, 5 uzman ve 14 idari personelin görev yaptığı büyük bir iletişim fakültesi haline geldi. Lisansüstü alanda da yeterliliğini kanıtlayan fakültemiz, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde 2001-2002 akademik yılından itibaren Yüksek Lisans programını, 2008-2009 akademik yılından itibaren de İletişim Doktora programını yürütmeye başladı. Kurulduğu günden bu yana durmaksızın büyüyen fakültemiz 2011 yılında Radyo-Televizyon ve Sinema ile Gazetecilik bölümlerinde Yüksek Lisans Programı açılması için Yüksek Öğretim Kurumu’na başvuruda bulundu. Öğrencilerimize yönelik nitelikli eğitim programlarının yanında fakültemiz, kurumsal bir vatandaş olarak, kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilinci ile sektör ve üniversite ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda tüm paydaşları ile çok yönlü işbirlikleri geliştirerek çeşitli projeler üretiyor, proje çıktıları nitelikli eğitimimize katkı sağlarken aynı zamanda toplumsal faydaya da dönüşüyor.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi yasal olarak 28 Mart 1983 tarih ve 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulunun 12.08.1998 tarih ve 98/11614 sayılı kararı ile kuruldu. 2000-2001 eğitim-öğretim yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programında 40 öğrenci ile eğitime başlayan fakültemiz, eğitime başladığı ilk günden bu yana, iletişim alanında büyük başarılara imza atacak iletişim profesyonelleri yetiştirerek iletişim sektörüne hayat veriyor.

Zengin ve farklı disiplinlerden beslenen programımızla öğrencilerimize sağlam bir kuramsal temel vermenin yanı sıra, onları üretime teşvik ediyor, ürettikleri projelerle öğrendiklerini uygulamaya koyma şansını da veriyoruz. Bu yolla öğrencilerimize iletişim alanı ile ilgili her konuyu bizzat uygulayarak öğrenme olanağı sunuyoruz. Yaratıcı düşünmeyi ve üretmeyi temel alan iletişim eğitimimiz bu uygulamalarla daha da zenginleşiyor. Bu zenginliğe katkıda bulunacak “uygulama birimleri” 2011 yılında dekanlığımız bünyesinde üretimin esas alındığı bir anlayışla kuruldu. Haber Ajansı, AIFA, PR&AD Workshop, Tasarım ve Radyo atölyeleri, öğrencilerimiz için uygulamaları daha geniş bir yelpazede üretebilecekleri, workshoplar, eğitim seminerleri, çalıştaylar ile iletişim alanındaki yeni uygulamalar ve uygulayıcılarla tanışabilecekleri alanlar olarak onlar için oluşturuldu.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak biz, geliştirdiğimiz nitelikli eğitim programlarımız, alanında uzman öğretim kadromuz ve eğitim amaçlarına ve çağın gereklerine uygun teknik altyapımızla ülkemizin en başarılı ve en çok tercih edilen iletişim fakültelerinden biri olmakta kararlıyız. Bu vizyona ulaşmak için toplumsal duyarlılığa sahip, yeterli entelektüel birikim elde etmiş, etik ilkelerden asla ödün vermeyen, alanıyla ilgili uzmanlık ve teknik bilgilere sahip iletişim profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Biz, iletişim alanının disiplinler arası bir alan olduğu gerçeğinin farkındayız, bu farkındalıkla tüm öğrencilerimizi akademik açıdan geniş bir yelpazede yetiştirmek için temel ders programlarımızı farklı disiplinlerden derslerle bütünleştiriyor, yeni teknolojinin tüm ensturmanlarını eğitim programımıza hızla adapte ediyoruz.

İletişim Fakültesi biriminin amacı en genel anlamda şu şekilde ifade edilebilir; iletişim alanında uzman, toplumsal duyarlılığı yüksek, yeterli entelektüel birikim kazanmış, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, ülkenin bilimsel, kültürel ve sanatsal birikiminden yararlanabilen, uluslar arası alanda söz sahibi olacak nitelikte, teknik ve kuramsal açıdan donanımlı iletişim profesyonelleri yetiştirmektir.

The educational system of the Faculty of Communication consists of formal education, secondary formal education and summer school. The academic education comprises the theoretical lectures, practical lectures,thesis/projects, homework, internship, seminars and similar teaching and learning activities according to the features of the related academic program. The lectures to be included in the undergraduate and associate degree programs, whether these lectures are elective or compulsory, their hours, credits, ECTS credits are determined by the related committee by paying regard to the suggestions of the sub-committees, and they become definite by the approval of the Senate. The principles about the educational activities such as internship, thesis, graduation projects and the procedures about the assessment of these activities are determined by the related committee, and become definite by the approval of the Senate.

Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre uygulanır.

Fakültemizde bulunan Akdeniz İletişim Haber Ajansı ile öğrencilerin üniversite yaşamları boyunca aldıkları kuramsal eğitim, uygulamalı olarak desteklenmektedir. Ajans, öğrencilerin rahat edeceği şekilde profesyonelce tasarlanmasının yanı sıra, sahip olduğu bilgisayarlar ve 100 m2’den oluşan bu alanda öğrenciler gazeteyi hazırlamaktadırlar. Atölyemizde basılan gazete ve dergi Üniversitemiz içinde, Antalya ve Türkiye genelinde dağıtılmaktadır. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tüm bölüm öğrencilerinin kullanımına açık, ışık, fon, SRL makine gibi fotoğraf çekimi için gerekli cihazların yanı sıra, tüm dijital fotoğraf uygulamaları ve arşivi için de ihtiyaç duyulan donanımlar bulunmaktadır. Fakültemizde 140 bilgisayar, 15 kamera, 18 fotoğraf makinesi ve 12 tripod bulunmaktadır. Fakültemizde ayrıca, Halkla İlişkiler ve Tasarım Atölyesi, Radyo Atölyesi ve Film Atölyesi bulunmaktadır. Fakültede bulunan Halkla İlişkiler ve Tasarım Atölyesi ile öğrencilerin üniversite yaşamları boyunca aldıkları kuramsal eğitim uygulamalı olarak desteklenmektedir. Atölye, öğrencilerin rahat edeceği şekilde tasarlanmanın yanı sıra sahip olduğu bilgisayar, kamera ve fotoğraf makineleri ile öğrencilerin eğitim sürecine olumlu katkı sağlamaktadır. İletişim Fakültesinde, Halkla İlişkiler ve Tasarım Atölyesinin yanı sıra Alfa Film Atölyesi, Akdeniz İletişim Haber Ajansı ve Radyo Atölyesi bulunmaktadır.

Koordinatörler
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim