1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

Akseki Meslek Yüksekokulu

Akdeniz Üniversitesi, Akseki Meslek Yüksekokulu Aksekide ’de kurulmuştur.

Teknik alanlarda eğitim öğretim gören potansiyel nitelikli insan iş gücüne, uygulamaya yönelik olarak fen, teknik ve bilişim konularında yeterli bilgileri vermek ve bu elemanların hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma özelliklerine sahip olmalarını sağlamaktır.

Teknik alanlarda yeterli bilgi birikimine sahip, iş becerisi yüksek, nitelikli ve alanında uzman nitelikli insan iş gücünü yetiştirmektir.

1.Eğitim öğretim kalitesini artırmak, 2. Teknik alanlara yönelik nitelikli insan iş gücü yetiştirmek 3.Kurumsal yapılanmayı kurmak ve geliştirmektir.

1. Örgün Eğitim 2. İkinci Örgün Eğitim

Meslek yüksekokulları arasında yatay geçiş imkanı mevcuttur. Mezun öğrenciler, Dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde örgün eğitimde ilgili lisans programına geçiş yapabilirler.

Akseki Meslek Yüksekokulu'nda 21 öğretim elemanı (21 öğretim görevlisi), 12 idari personel ve 544 öğrenci (370 örgün öğretim, 174 ikinci öğretim-Kasım 2013 itibariyle) bulunmaktadır. Yüksekokulda normal örgün ve ikinci öğretimde 6 programda ön lisans eğitimi sürdürülmektedir. Akseki Meslek Yüksekokulu 2150 m2’lik eğitim-öğretim ve 750 m2’lik atölye ve laboratuar binalarına sahiptir.

Koordinatörler
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim

Eksik Alan: : Birime ait uygun program bulunamamıştır.