1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

Eğitim, insan toplumları için temel bir faaliyet alanıdır. Eğitimle ilgili modası geçmeyecek bir deyiş olan ‘eğitim şart’ sözü bu manada oldukça önemlidir. Ancak günümüzde “nasıl bir eğitim” sorusunun cevabı çok daha önem arz etmektedir. Dolayısıyla fakülte olarak ana hedefimiz Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik gelişimini daha ileri noktalara taşıyacak olan daha kaliteli bir eğitim ve öğretim sürecini gerçekleştirmek ve nitelikli öğretmenler yetiştirmektir. Çünkü eğitim, içinde bulunulan toplumsal yapı ve gelişmelerden bağımsız olarak gerçekleştirilemez. Dolayısıyla toplumun ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda katılımcı, şeffaf ve gelişmeci görüşler, fakültemizin daha kaliteli bir eğitim vizyonu çerçevesinde önemlidir.

Eğitim Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde 17 Haziran 1998 tarihinde 23379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 98.11.89 no’lu Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 1999–2000 eğitim öğretim yılında İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği lisans programına 32 öğrenci alarak fiilen eğitim-öğretime başlamıştır. Fakültemiz ilk mezunlarını 2002–2003 Eğitim Öğretim yılı sonunda vermiştir. Fakültemizin kuruluşundan bu yana pek çok panel, gezi, seminer, çalıştay düzenlemiş birçok kongre, sempozyum, konferans ve seminerlere katılım sağlanmıştır. Öğretim elemanları tarafından yurt içi ve yurt dışı yayınlar yapılmış olup; Avusturya Linz Pedagoji Akademisi yanı sıra pek çok yurtiçi ve yurt dışı eğitim kurumlarıyla işbirliği anlaşmaları yapmıştır. 2012 Ekim itibariyle Fakültemizde 4 Profesör, 17 Doçent, 41 Yardımcı Doçent, 6 Öğretim Görevlisi, 2 Uzman, 8 Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı ve 10 ÖYP programında toplam 18 araştırma görevlisi olmak üzere 88 öğretim elemanı ve 20 idari personel bulunmaktadır. Fakültemiz gün geçtikçe hızla büyümesi sebebiyle mevcut bina yeterli olmamaya başlamıştır. Bu sebeple yeni bir Fakülte binasına ihtiyaç duyulmuş ve 2011 yılında yeni hizmet binasının ihalesi yapılarak inşaatına başlanmıştır. Yapılmakta olan hizmet binasında amfiler, toplantı salonları, labaratuvar ve çok sayıda ofis ve derslikler bulunmaktadır. Fakültemizin inşaatı toplam 26.000 m2’dir.

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

Eğitim Fakültesinin temel amacı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde pedagojik, alan bilisi ve genel kültür açısından donanımlı öğretmenler yetiştirmektir.

Lisans öğrencisi alan 8 program bulunmaktadır. Bu programların tümü dört yıl eğitim veren programlardır. Bu programlardan sadece İngilizce Öğretmenliği Lisans Programının hazırlığı bulunmaktadır.

Tüm programlara yatay geçiş yapılabilmektedir. Okul Öncesi programına dikey geçiş de yapılabilmektedir.

Eğitim Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi kampüsünün batı yakasında yer alan, 26000 m2 alan, 6 kat ve iki bloktan oluşmaktadır. Eğitim Fakültesinde yaklaşım 100 adet derslik, 3 resim dersliği, 3 drama salonu, 2 bilgisayar sınıfı, 2 PDR sınıfı, 1 Fizik ve 1 Kimya-Biyoloji laboratuvarı, 16 adet seminer odası ve 350 kişilik konferans salonu bulunmaktadır.

Koordinatörler
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim