1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün - Süleyman Süral Meslek Yüksek Okulu; toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirerek öğrencilerini, bilgilerini tam olarak kullanabilecekleri iş alanlarına yönlendirmektedir. Eğitim süresince sağlanan mesleki gelişim etkinlikleri, öğrencilerin kendilerini azami düzeyde geliştirmelerini amaçlamaktadır. Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün - Süleyman Süral Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun olan öğrencilerin büyük kısmı DGS ile lisans bölümlerine geçmektedir. Diğer yandan, Açıköğretim Fakültesi, mezunlarımıza sınavsız geçiş hakkı tanıyarak, 4 yıllık lisans diploması alma şansı tanımaktadır. Ayrıca Erasmus öğrenci değişim programı ile öğrenciler, kendi seçtikleri bir Avrupa ülkesinde eğitimlerini sürdürebilmektedir.

Serik Meslek Yüksekokulu, Rektör Prof. Dr. Yaşar UÇAR, Genel Sekreter H.Cahit OĞUZ ve Kurucu Müdür Prof. Dr. Yüksel BİNGÖL’ÜN katkıları ve 26.03.2001 tarihinde alınan Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ile kurulmuştur. Yüksekokulumuz 2002 – 2003 Eğitim - Öğretim yılında Dekor Tasarımı, Sahne Tasarımı, Grafik Tasarımı programına 15 öğrenci, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programına ise 30 öğrenci alarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Mevcut programlara 2003-2004 öğretim yılında Kostüm Tasarımı, 2004-2005 öğretim yılında Grafik, Tekstil, El Sanatları, 2005 - 2006 öğretim yılında Restorasyon Programı, 2008 - 2009 öğretim yılında da Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı eklenmiştir. Bölgede ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman gücünü yetiştirmeyi kendine amaç edinen Serik Meslek Yüksekokulu, 2012 - 2013 Eğitim - Öğretim Yılında Yükseköğretim tarafından bölüm ve program isimlerinde yapılan yeni düzenlemeler sonucunda Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümünde Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı , Tasarım Bölümünde Sahne ve Dekor Tasarımı, Grafik Tasarımı, Moda Tasarımı Programları, El Sanatları Bölümünde Geleneksel El Sanatları Programı , Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümünde Tekstil Teknolojisi Programı, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümünde Mimari Restorasyon Programı ve Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümünde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programıyla eğitimine devam etmektedir.Serik Meslek Yüksekokulu, 2013-2014 eğitim öğretim döneminden itibaren Serik Gülsün - Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu adını almıştır.

Yüksekokulumuzun misyonu, gelişen teknoloji ile birlikte sektör paydaşlarının ihtiyaç duyduğu gereksinimleri karşılayabilecek, çağdaş bilgi ile donanmış, mesleki, etik kurallarının ve çevresel duyarlılığın bilincinde, sanatsal ve sosyo-kültürel birikime sahip, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, alanında yetkin ve kendine güvenen, nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Yüksekokulumuzun vizyonu, sosyal, kültürel ve sanatsal alanda çağdaş, nitelikli ve üretken bireyler yetiştiren kaliteli ve güvenilir bir yüksekokul olmaktır.

Amacımız; öğrenmeyi öğrenen, yaratıcı, dinamik, katılımcı, teknolojiye hakim, araştırma yetenekleri gelişmiş, sosyal ilişkileri güçlü, mesleki etiğe sahip mezunlar yetiştirmektir.

Okulumuzda eğitim - öğretim; örgün öğretim olarak gerçekleşmektedir. Eğitim - öğretimin kapsamı; ilgili akademik programın özelliğine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, bitirme ödevi/projesi, ödev çalışması, pratik çalışma, atölye uygulamaları ve benzeri gibi öğretme - öğrenme etkinliklerinden oluşur.

Meslek yüksekokulları arasında yatay geçiş imkanı mevcuttur. Mezun öğrenciler, dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde örgün eğitimde ilgili lisans programına geçiş yapabilirler.

SERİK GSS Meslek Yüksekokulu'nda 43 öğretim görevlisi, 7 idari personel ve 330 öğrenci (Aralık 2013 itibariyle) bulunmaktadır. Yüksekokulda normal örgün 8 programda ön lisans eğitimi sürdürülmektedir. SERİK GSS Meslek Yüksekokulu Antalya’nın Serik ilçesi Belkıs beldesinde 19 adet derslik ve atölyeden oluşan bina kompleksinde eğitim- öğretimine devam etmektedir.

Eksik Alan : Koordinatörlük listesi bulunamdı.

Eğitim Öğretim Sistem
İletişim

Eksik Alan: : Birime ait uygun program bulunamamıştır.