1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

Kumluca Meslek Yüksekokulu Antalya'nın 100 km batısında bulunan Kumluca ilçesinde yer almaktadır. Yüksekokulumuz Kumluca merkezde bulunan 3200 m2'lik binasında eğitimini sürdürmektedir. Yüksekokul binamızda 3 derslik, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 teknik laboratuar, 1 kütüphane, 150 kişi kapasiteli bir toplantı salonu, öğrenci kantini ile diğer hizmet büroları bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda hepsi internete bağlı 20 bilgisayar mevcuttur.

Kumluca meslek yüksekokulu 1997 yılında seracılık programı ile eğitim öğretime başlamıştır. 2000-2001 eğitim öğretim yılında muhasebe ve vergi uygulamaları, 2003-2004 eğitim öğretim yılında işletme yönetimi ve 2010-2011 eğitim öğretim yılında bahçe tarımı programı eklenmiş ve halen 4 programla eğitim öğretimine devam etmektedir.

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Modern teknolojilere ayak uydurmak, üretkenliğe yönelik müfredatları geliştirmek, akademik platformlarda üretilen projeleri toplumun yararına sunmak, nitelikli insan gücü yetiştirme amacıyla sektörle işbirliği yapmak ,insan kaynaklarını toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine entegre etmek,yetiştirdiği öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin en üst seviyede olmasını sağlayarak; topluma yararlı bireyler yaratmak.

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programı başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterlilikleri sağlandığında, Ön Lisans derecesine sahip olunur.

İki yıllık ön lisans öğretimini başarı ile tamamlayanlar, isterlerse Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olurlarsa, kendi alanlarına uygun, dört yıllık lisans programlarına kayıt yaptırabilirler. Ayrıca, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi’nin üçüncü sınıfına kayıt yaptırarak, öğrenimlerine lisans düzeyinde devam edebilirler.

Program koordinatörlüğü ve sekreterliği ofisleri, program öğretim elemanları ofisleri, 1 adet konferans salonu,kütüphane, ortalama 40 öğrenci kapasiteli 4 adet, ortalama 30 öğrenci kapasiteli 1 adet olmak üzere toplam 5 derslik; 1 adet bilgisayar laboratuvarı. Toplam 20 adet bilgisayar, 1 adet laptop, 5 adet projeksiyon cihazı mevcuttur. 500 metre karelik 4 adet uygulama seramız mevcuttur. Ayrıca öğrencilerimizin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını gidermek amaçıyla Kumluca Eğitim Vakfına (KUMEV) ait 70 kız 30 erkek öğrenci kapasteli öğrenci yurdu mevcuttur.

Koordinatörler
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim

Eksik Alan: : Birime ait uygun program bulunamamıştır.