1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

Yüksekokul bünyesinde 8 örgün, 7 ikinci örgün öğretim olmak üzere 15 program bulunmaktadır. Öğrenim süresi 2 yıldır. Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrenciler öğrenim gördükleri alanda Sağlık Teknikeri ünvanı ile Ön Lisans Diploması almaktadırlar.

Yüksekokulumuz 1986 yılında Tıbbi Labratuvar programıyla, Antalya Meslek Yüksekokuluna bağlı, Sağlık Programı adı altında eğitime başlamıştır. 1990 yılında, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adı altında, Tıbbi Labratuvar Programı, 1997 yılında Ambulans ve Acil Bakım Programı, 1998 yılında Diyaliz Programı ve 2002 yılında da Radyoloji Programı, 2006 yılında Yaşlı Bakım Programı, 2010 yılında Fizyoterapi ve sırasıyla Çocuk Gelişimi ve Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programlarının açılmasıyla program sayısı sekize ulaşmıştır

Temel sağlık hizmetleri kapsamında ön lisans düzeyinde, nitelikli sağlık teknikerleri yetiştirmektir.

İleri eğitim teknikleri kullanarak ulusal ve uluslar arası düzeyde rekabet edebilecek eğitim standartlarına ulaşmak, sağlık sektörü ile toplumsal gereksinimine göre yeni eğitim programları geliştirmek ve tercih edilen bir kurum olma özelliğimizi korumaktır.

Eksik Alan : Koordinatörlük listesi bulunamdı.

Eğitim Öğretim Sistem
İletişim

Eksik Alan : Uygun yeterlilik bulunamamıştır.

Eksik Alan : Mezun olanların çalışma alanları bulunamadı.

Eksik Alan: : Birime ait uygun program bulunamamıştır.