1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

Yüksekokulumuz; Antalya İli Muratpaşa İlçesi sınırları dahilinde bulunan Çallı Mevkiinde, yaklaşık 28 dönüm büyüklüğündeki arazide toplam 7000 m2 kapalı mekanda öğrencilerine eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Okulumuz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bünyesinde; İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Pazarlama, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Bankacılık ve Sigortacılık, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği,Çağrı Merkezi Hizmetleri, Sosyal Hizmetler programları bulunmakatadır.

15 Mart 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı “Meslek Yüksekokulu” olarak kurulmuştur. 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile Akdeniz Üniversitesi'nin kurulması ile, Akdeniz Üniversitesi'ne bağlanarak "Antalya Meslek Yüksekokulu” adını almış ve İktisadi ve İdari Programlar Bölümü olarak eğitime başlamıştır. 11 Mart 1993 tarihinden itibaren 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Antalya Meslek Yüksekokulu; "Teknik Bilimler” ve "Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu” olarak ikiye ayrılmıştır.

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir. -

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Modern teknolojilere ayak uydurmak, üretkenliğe yönelik müfredatları geliştirmek, akademik platformlarda üretilen projeleri toplumun yararına sunmak, nitelikli insan gücü yetiştirme amacıyla sektörle işbirliği yapmak ,insan kaynaklarını toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine entegre etmek,yetiştirdiği öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin en üst seviyede olmasını sağlayarak; topluma yararlı bireyler yaratmak.

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programı başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterlilikleri sağlandığında, Ön Lisans derecesine sahip olunur.

İki yıllık ön lisans öğretimini başarı ile tamamlayanlar, isterlerse Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olurlarsa, kendi alanlarına uygun, dört yıllık lisans programlarına kayıt yaptırabilirler. Ayrıca, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi’nin üçüncü sınıfına kayıt yaptırarak, öğrenimlerine lisans düzeyinde devam edebilirler.

Program koordinatörlüğü ve sekreterliği ofisleri, program öğretim elemanları ofisleri, 3 adet konferans salonu,kütüphane, ortalama 100 öğrenci kapasiteli 12 adet, ortalama 50 öğrenci kapasiteli 20 adet olmak üzere toplam 32 derslik; 5 adet bilgisayar laboratuvarı,2 adet bilgisayarlı uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Toplam 125 adet bilgisayar, 4 adet laptop, 42 adet projeksiyon cihazı mevcuttur.

Koordinatörler
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim

Eksik Alan: : Birime ait uygun program bulunamamıştır.