1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

TEKNİK BİLİMLER MYO

Akdeniz Üniversitesi, Antalya Meslek Yüksekokulu 20.07.1982 tarihinde Antalya’da kurulmuştur. Antalya Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11.03.1993 tarihli kararı ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Yüksekokulu olmak üzere 2 (iki) Meslek Yüksekokulu'na ayrılmıştır. Bu tarihten itibaren Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ayrı bir birim olarak yeniden yapılanmıştır

Teknik alanlarda eğitim öğretim gören potansiyel nitelikli insan iş gücüne, uygulamaya yönelik olarak fen, teknik ve bilişim konularında yeterli bilgileri vermek ve bu elemanların hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma özelliklerine sahip olmalarını sağlamaktır.

Teknik alanlarda yeterli bilgi birikimine sahip, iş becerisi yüksek, nitelikli ve alanında uzman nitelikli insan iş gücünü yetiştirmektir.

1.Eğitim öğretim kalitesini artırmak, 2. Teknik alanlara yönelik nitelikli insan iş gücü yetiştirmek 3.Kurumsal yapılanmayı kurmak ve geliştirmektir.

1. Örgün Eğitim 2. İkinci Örgün Eğitim 3. İkinci Örgün Eğitim Meteb

Meslek yüksekokulları arasında yatay geçiş imkanı mevcuttur. Mezun öğrenciler, Dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde örgün eğitimde ilgili lisans programına geçiş yapabilirler.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda 82 öğretim elemanı (18 öğretim üyesi, 64 öğretim görevlisi), 34 idari personel ve 5600 öğrenci (3600 örgün öğretim, 2000 ikinci öğretim-Kasım 2013 itibariyle) bulunmaktadır. Yüksekokulda normal örgün ve ikinci öğretimde 16 programda ön lisans eğitimi sürdürülmektedir. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi Kampusu içerisinde 8142 m2’lik eğitim-öğretim ve 2052 m2’lik atölye ve laboratuar binalarına sahiptir.

Koordinatörler
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim

Eksik Alan: : Birime ait uygun program bulunamamıştır.