1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

Akdeniz Üniversitesi ALTSO Meslek Yüksek Okulu; toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirerek öğrencilerini, bilgilerini tam olarak kullanabilecekleri iş alanlarına yönlendirmektedir. Eğitim süresince sağlanan mesleki gelişim etkinlikleri, öğrencilerin kendilerini azami düzeyde geliştirmelerini amaçlamaktadır. Akdeniz Üniversitesi ALTSO Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun olan öğrencilerin büyük kısmı DGS ile lisans bölümlerine geçmektedir. Diğer yandan, Açıköğretim Fakültesi, mezunlarımıza sınavsız geçiş hakkı tanıyarak, 4 yıllık lisans diploması alma şansı tanımaktadır. Ayrıca Erasmus öğrenci değişim programı ile öğrenciler, kendi seçtikleri bir Avrupa ülkesinde eğitimlerini sürdürebilmektedir.

1993 yılında kurulan Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi için Alanya-Kestel mevkiinde ayrılan 1958 okul8parselde bulunan 122 dönüm arazi üzerinde inşa edilen 14.900 m²'lik Fakülte binası tamamlanmıştır, ancak hukuk eğitiminin özelikleri nedeniyle Alanya ilçesinin hukuk öğretimi için uygun koşulları henüz taşımadığını dikkate alan Akdeniz Üniversitesi Senatosu Hukuk Fakültesinin öğretim faaliyetlerinin Antalya'da Üniversite yerleşkesinde sürdürülmesini kararlaştırmıştır. Kestel mevkiinde yapılan bu binaya da Alanya İşletme Fakültesi ve Meslek Yüksekokulumuz yerleşmiş ve faaliyetlerini sürdürmüştür. Meslek Yüksekokulumuz 01 Eylül 2009 tarihinde de Alanya Ticaret ve Sanayi odasının yaptırdığı yeni binasına taşınmış ve eğitim öğretim hayatına devam etmiştir.

Yüksekokulumuzun misyonu, gelişen teknoloji ile birlikte sektör paydaşlarının ihtiyaç duyduğu gereksinimleri karşılayabilecek, çağdaş bilgi ile donanmış, mesleki, etik kurallarının ve çevresel duyarlılığın bilincinde, sanatsal ve sosyo-kültürel birikime sahip, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, alanında yetkin ve kendine güvenen, nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Yüksekokulumuzun vizyonu, sosyal, kültürel ve sanatsal alanda çağdaş, nitelikli ve üretken bireyler yetiştiren kaliteli ve güvenilir bir yüksekokul olmaktır.

Amacımız; öğrenmeyi öğrenen, yaratıcı, dinamik, katılımcı, teknolojiye hakim, araştırma yetenekleri gelişmiş, sosyal ilişkileri güçlü, mesleki etiğe sahip mezunlar yetiştirmektir.

Okulumuzda eğitim - öğretim; örgün öğretim olarak gerçekleşmektedir. Eğitim - öğretimin kapsamı; ilgili akademik programın özelliğine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, bitirme ödevi/projesi, ödev çalışması, pratik çalışma, atölye uygulamaları ve benzeri gibi öğretme - öğrenme etkinliklerinden oluşur.

Meslek yüksekokulları arasında yatay geçiş imkanı mevcuttur. Mezun öğrenciler, dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde örgün eğitimde ilgili lisans programına geçiş yapabilirler.

Binamız 1200 öğrenciye hizmet verebilecek bir kapasiteye sahiptir. Meslek Yüksekokulumuzda 75 kişilik 10 adet, 65 kişilik 7 adet toplam 17 derslik bulunmaktadır. Binamız her türlü ihtiyaca cevap verebilecek durumda olup, yüksekokulumuzda öğrencilerinin ayrıca kullanabileceği 1 adet konferans salonu, 1 adet kantin, 1 adet yemekhane, 1 adet kütüphane, 1 adet 40 bilgisayarlı ve internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı, 1 adet uygulama mutfağı, 1 adet gastronomi-servis uygulama salonu bulunmaktadır.

Eksik Alan : Koordinatörlük listesi bulunamdı.

Eğitim Öğretim Sistem
İletişim

Eksik Alan: : Birime ait uygun program bulunamamıştır.