1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

2005 yılında kurulan Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi, sektörün talep ettiği yönetici ve ara eleman düzeyinde uygun nitelikli personel yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Fakültemiz modern derslikleri, bilgisayar laboratuarları, kütüphanesi, konferans salonu ve akademik kadrosuyla çağın gerektirdiği yüksek kalitede eğitim ve öğretim hizmeti vermektedir. Fakültemiz şu anda "Uluslararası Ticaret", "Turizm İşletmeciliği", "İşletme" ve "Ekonomi ve Finans" alanlarında lisans eğitim veren 4 adet lisans programına sahiptir. Fakültemizde Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak "Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik" alanında yüksek lisans ve doktora, "Yönetim ve Organizasyon" ve "Uluslararası Ticaret" alanlarına yüksek lisans eğitimi verilemektedir. Fakültemizde eğitim süresi 4 yıl olup, isteğe bağlı bir yıl İngilizce hazırlık bölümü bulunmaktadır. Tüm lisans programlarımızda İngilizce dersi zorunlu ders olarak verilmekte olup, Turizm İşletmeciliği lisans programında Rusça ve Almanca, Uluslarası Ticaret lisans programında ise Rusça, Almanca ve Arapça dillerinden birisi ikinci yabancı olarak verilmektedir. Bölümler Arasında Çift Anadal programı uygulanmakta olup, programı başarıyla tamamalayan öğrenciler ikinci bir lisans diplomasınasahip olmkatadırlar.

Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi 2005 yılında "Turizm İşletmeciliği" progmramı ile eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Daha sonra fakülte bünyesinde İşletme programı ardından ise Uluslarası Ticaret programı lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında ise Ekonomi ve Finans programı lisans düzeyinde eğitim öğretim hayatına başlayacaktır. Fakülte bünyesinde açık bulunan İnsan Kaynakları Yönetimi ve İşletme Enformatiği programlarının ise en kısa sürede lisans düzeyinde eğitime başlaması planlanmaktadır.

Alanya İşletme Fakültesi olarak misyonumuz; yerel ve ülkesel sorunlara hizmet edecek çözümler üretmek suretiyle; Bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda tanınmış ve saygın bir yeri olan eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olmak, Temel işletmecilik ve turizm meslek enformasyonuna sahip yönetici adayları yetiştirmek, Bilimsel ve sektörel araştırmalar yaparak değişen ortamda yararlı ve güncel kalmak, Alanya bölgesinde ve diğer bölgelerde her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde yer almak, Ürettiği her projeye; kalite, bütünlük ve profesyonel yaklaşımı dahil etmek, Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara ev sahipliği yapmak. Öğretim elamanı niteliğini yüksek tutan ve öğretim elamanlarına nitelikli bilimsel çalışma ve eğitim yapabilecekleri ortamı ve imkanları sunmak. Yerel, bölgesel ve ulusal küresel piyasanın, işletmelerin ve kamu yönetiminin gereksinim duyduğu nitelikli elamanları yetiştirmeyi amaçlayan bir fakülte olmak.

Alanya İşletme Fakültesi’nin vizyonu; sektörel ve akademik bazda yetiştirdiği bireyler, gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve öncü yenilikleri ile uluslararası düzeyde bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

İşletme Bölümünün amacı; öğrencilere organizasyon, yönetim ve değerlendirme yeteneği kazandırarak geleceğin yöneticilerini yetiştirmektir. Geniş bir ders yelpazesi sayesinde öğrencilere sosyal konulara analitik bakış açısı kazandırılarak kıt kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının yolları öğretilmekte ve firmaların -dolayısıyla ülke ekonomisinin- etkili yönetilmesine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca işletmelerle ve çevresi ile uyum sağlayan, karşılaştıkları sorunları çağdaş yönetim yaklaşımları yardımıyla analiz edebilen, bu sorunlara rasyonel ve bilimsel çözümler getirebilen, aynı zamanda kendi işyerini kurabilecek bilgilerle donatılmış, bilimsel karar verebilen ve çağdaş fikirlere ve gelişmelere açık "yönetici veya yönetici adayları" olarak yetiştirmektir. İşletme bölümü, kuramsal, uygulamaya dönük, güncel işletmecilik sorunlarını ve uygulamalarını temel alan ders programıyla ve bu programda yer alan dersleri verecek yetkin öğretim elemanlarıyla söz konusu temel amaca ulaşmaya çalışmaktadır.

Fakültemizde dört yıllık lisans eğitimi ve isteğe bağlı olarak bir yıllık İngilzce hazırlık eğitimi sunulmaktadır. Bir yıllık lisans eğitimi güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere toplam iki dönemde tamamlanmaktadır. Dört yıllık bir lisans programı toplamda sekiz dönemde tamamlanmaktadır.

Fakültemiz bölümlerinin, ERASMUS ve FARABİ değişim programları aracılığıyla Türkiye ve farklı ülkelerden üniversitelerle işbirlikleri bulunmaktadır. Bu iş birlikleri ile karşılıksız mali destek sağlanarak proje üretimi, öğrenci ve akademik personel değişimi imkanları sağlanmaktadır. Fakültemizin ERAMUS programı kapsamında analaşmalı olduğu ülkeler: Portekiz, Litvanya, Slovakya, Polonya, İspanya, Macaristan ve Letonya'dır.

Fakültemizde eğitim, son teknoloji donatılmış anfiler ve derslikler aracılığıyla verilmektedir. Fakültemiz bünyesinde bulunan 40 bilgisayarlık laboratuvar ile öğrencilerimize fiber optik bağlantı aracılığıyla internet hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca, fakülte içerisinde kabosuz bağlantı (Wi-Fİ) aracılığıyla da öğrencilerimize internet hizmeti sunulmaktadır. İhtiyaçlara cevap verebilecek kapasitede buluna kütüphanemiz aracılığıyla, öğrencilerimize araştırma ve yeni bilgiler öğrenme ortamı sunulmaktadır. Kütüphanemizde bulunan bilgisyarlar aracılığıyla öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi veri tabanına ulaşabilmekte ve ihtiyaç duyacakları yerli ve yabancı kaynaklara, ulusal ve uluslararası literatüre ulaşabilemektedirler.

Eksik Alan : Koordinatörlük listesi bulunamdı.

Eğitim Öğretim Sistem
İletişim

Eksik Alan: : Birime ait uygun program bulunamamıştır.